آرشیو تگ : کتابخانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی در کابل

برگزاری مسابقه کتابخوانی در کابل

شماری از نهاد های فرهنگی به مناست نیم شعبان مسابقه کتابخوانی را در کابل برگزار کرده اند. مسوولان نهاد های فرهنگی می گویند که، ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور را از اهداف اصلی این مسابقه عنوان می کنند. به گفته ی آنان،  در این مسابقه سه هزار نفر اشتراک کرده اند و نتایج آن هفته


Top