آرشیو تگ : پولیس زن

سیما سمر: زنان پلیس در وزارت داخله مورد خشونت قرار می گیرند

سیما سمر: زنان پلیس در وزارت داخله مورد خشونت قرار می گیرند

کمیسیون حقوق بشر از افزایش خشونت ها علیه زنان در ارگان های امنیتی به ویژه وزارت امور داخله نگرانی می کند. رییس این کمیسیون از مسوولان وزارت امور داخله می خواهد که جلو خشونت علیه زنان پلیس در این وزارت را بگیرند. مهم ترین عاملی که می تواند به امنیت یک جامعه کمک کند، ایجاد


Top