آرشیو تگ : پست

روند انتقال بسته های پستی در کشور سرعت می یابد

روند انتقال بسته های پستی در کشور سرعت می یابد

تفاهمنامه انتقال بسته های پستی میان وزارت مخابرات و وزارت ترانسپورت در کابل امضا شد. وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که با امضای این تفاهمناهه تمام بسته های پستی اداره “افغان پست” از طریق شرکت های خصوصی از مرکز به ولایت ها انتقال خواهد شد. مسوولان وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و

نمایندگی یک شرکت بین المللی پستی در کابل گشایش یافت

نمایندگی یکی از شرکت های بین المللی پستی امروز در کابل گشایش یافت. اتاق تجارت گشایش نمایندگی این شرکت را در کابل، برای پیشبرد کار های بازرگانی و جلب توجه سرمایه گزاران موثر می داند. در حال حاضر در کنار شبعه پست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، چندین شرکت دیگر پستی در کشور فعالیت دارند.


Top