آرشیو تگ : وزارت کار و امور اجتماعی

از هفته شهید در وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین گرامیداشت شد

از هفته شهید در وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین گرامیداشت شد

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور و هفته شهید طی همایشی گرامیداشت کرد. در ادامه برگزاری مراسم های گوناگون به مناسبت هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، روز سه شنبه وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین از هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان

ذکی: دو میلیون بیکار در کشور وجود دارد

وزیر کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گوید که در حال حاضر دو میلیون تن در کشور بیکار استند. وی با تاکید بر ایجاد زمینه های کاری برای شهروندان کشور می گوید که سرمایه گذاری روی منابع داخلی کشور می تواند به چالش بیکاری پاسخگو باشد. طی هفته اخیر یک نشست ملی برای فراهم

ذکی: دستاورهای مرکز آموزشی افغان- کوریا چشم گیر است

وزیر کار و امور اجتماعی، شهدای و معلولین از دستآوردهای مرکز فنی و حرفه ای افغان- کوریا در چند سال گذشته ستایش می کند. فیض الله ذکی می گوید که کسب مهارت های فنی جوانان در این مرکز، می تواند در عرصه رشد اقتصاد کشور کمک کند. افغانستان طی سه دهه بحران تمام ساختارهایش را

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از هفته شهید بزرگداشت کرد

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از هفته شهید و شانزدهمین سالیاد شهادت قهرمان ملی کشور، شهید احمد شاه مسعود بزرگداشت کرد. از هفته شهید این بار متفاوت تر از سال پیش بزرگداشت شد. امسال با توجه به وضعیت نا هنجار کشور پیام این هفته وفاق ملی گذاشته شده بود. به سلسله مراسم

مشکل بازنشسته‌گی در افغانستان

ع – کوهی امروز در افغانستان در حدود ۱۶۰ هزار باز نشسته وجود دارد، که شامل بازنشسته گان ملکی و نظامی می گردند. در پهلوی بیکاری، معلولیت و اعتیاد، موجودیت ارقام درشت باز نشسته گی از معظل های بزرگ شهروندان ماست. پس از سال ۱۳۵۷ خورشیدی تا سال های اخیر حکومت وحدت ملی، سن تقاعد


Top