آرشیو تگ : وزارت کار و امور اجتماعی

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از هفته شهید بزرگداشت کرد

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از هفته شهید بزرگداشت کرد

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از هفته شهید و شانزدهمین سالیاد شهادت قهرمان ملی کشور، شهید احمد شاه مسعود بزرگداشت کرد. از هفته شهید این بار متفاوت تر از سال پیش بزرگداشت شد. امسال با توجه به وضعیت نا هنجار کشور پیام این هفته وفاق ملی گذاشته شده بود. به سلسله مراسم

مشکل بازنشسته‌گی در افغانستان

ع – کوهی امروز در افغانستان در حدود ۱۶۰ هزار باز نشسته وجود دارد، که شامل بازنشسته گان ملکی و نظامی می گردند. در پهلوی بیکاری، معلولیت و اعتیاد، موجودیت ارقام درشت باز نشسته گی از معظل های بزرگ شهروندان ماست. پس از سال ۱۳۵۷ خورشیدی تا سال های اخیر حکومت وحدت ملی، سن تقاعد


Top