آرشیو تگ : وزارت مهاجرین

بلخی: از اخراج اجباری ۱۰۰ هزار پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی جلوگیری کرده ایم

بلخی: از اخراج اجباری ۱۰۰ هزار پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی جلوگیری کرده ایم

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که از اخراج اجباری یک صد هزار پناهجوی افغانستان از کشورهای اروپایی جلو گیری کرده است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و معین سیاسی وزارت امور خارجه برای پاسخگوی در باره مشکل پناهجویان افغانستان به کشورهای اروپایی به نشست عمومی مجلس سنا فرا خوانده شدند. اعضای مجلس سنا

وزارت مهاجرین خواهان همکاری کشورهای اروپایی با پناهجویان افغان شد

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از کشورهای اروپایی می خواهد که برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغانستان همکاری کنند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان از افزایش روز افزون پدیده ای مهاجرت نگرانی می کند. آقای بلخی می گوید که حکومت تلاش می کند تا راه حل هایی برای مهار مهاجرت پیدا

وزیر مهاجرین: اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی قابل قبول نیست

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از کشورهای اروپایی غیرقابل پذیرش است. سید حسین عالمی بلخی به رسانه ها گفته است که افغانستان در این مورد با دولت آلمان برای رسیدن به تفاهم، کار می کند. به گفته آقای بلخی پیش نویس یک تفاهم نامه در این زمینه در

وزارت مهاجرین: برگرداندن اجباری پناهجویان افغان برای حکومت قابل قبول نیست

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که حکومت پای هیچ سندی که در آن اخراج اجباری پناهجویان گنجانیده شده باشد امضا نخواهد کرد. بحران پناهجویی در اروپا به ویژه آلمان پای وزیر داخله این کشور را به کابل کشانده است. وزیر داخله آلمان در سفر به کابل گفته است که کشورش پناهجویانی را که

وزیر مهاجرین: تلاش داریم تا زمینه برگشت داو طلبانه پناهجویان را فراهم کنیم

  وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که حکومت تلاش دارد تا زمینه برگشت داو طلبانه پناهجویان را به کشور فراهم کند. هژده دسامبر برابر است با روز جهانی پناهجویی. از این روز در کابل با حضور شماری از مقامات دولتی و غیر دولتی بزرگداشت شد. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین

بلخی: شماری از کشور های اروپایی مسوول بحران پناهجویان افغانستان اند

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که شماری از کشور های اروپایی در بحران پناهجویان افغانستان مسوول استند. به باور سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، این کشور ها با دعوت از پناهجویان، بحران بشری کلانی خلق کرده اند. این در حالیست که شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان،

وزارت مهاجرین: چهل درصد شهروندان کشور بیکار اند

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که هم اکنون چهل درصد از شهروندان کشور از نبود کار رنج می برند. بیکاری به مشکل کلان در سطح کشور تبدیل شده است. همه روزه و بدون وقفه جوانان افغانستان را به آرمان یافتن کار ترک می کنند. این جوانان گاه به مقصد می رسند و گاهی

وزیر مهاجرین: حضور پناهجویان افغان در پاکستان قانون مند می شود

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که پس از این از اخراج اجباری مهاجرین کشور از پاکستان جلوگیری می شود.پاکستان کشوریست که بیشترین مهاجران افغانستان را در خود جا داده است.هم اکنون نزدیک به سه میلیون مهاجر کشور در پاکستان زندگی می کنند که بیشتر از یک میلیون تن این مهاجران بدون مدرک در

وزیر مهاجرین: اقامت افغانها در ایران قانون مند می شود

وزیر مهاجرین می گوید که پس از این حضور مهاجران کشور در ایران قانون مند می شود و از فرصت های مناسب تعلیمی و کاری نیز آنان برخوردار می شوند. به همین منظور دو تفاهم نامه سه جانبه و دو جانبه بین حکومت افغانستان، ایران و سازمان مهاجرت بین المللی در کابل امضا شده است.

وزارت مهاجرین راهکار پنج ساله برای بازگشت مهاجران می سازد

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرد که در پی ساختن راهکاری است که بتواند تا پنج سال آینده زمینه بازگشت مهاجران افغانستان را به داخل کشور مساعد کند. به همین هدف امروز یکشنبه ۱۱ اسد/مرداد، این وزارت، نشستی را برای نظر خواهی در مورد ساختن راهکاری پنج ساله بازگشت مهاجران در کابل برگزار کرد.


Top