آرشیو تگ : وزارت معارف

وزارت معارف به دانش آموزان دختر در مناطق دور دست برنامه آمادگی کانکور دایر می کند

وزارت معارف به دانش آموزان دختر در مناطق دور دست برنامه آمادگی کانکور دایر می کند

وزارت معارف به هدف بلند بردن سطح تعلیمی دختران در بیش از ۳۰۰ مکتب در سراسر کشور برنامه آمادگی کانکور را راه اندازی می کند. وزیر معارف می گوید که در این برنامه، دانش آموزان دختر در مناطق دور دست جذب خواهند شد. وزارت معارف در همکاری با بنیاد آسیایی برنامه‎ای را برای آمادگی دختران

نگرانی وزارت معارف از اعتیاد روز افزون جوانان به مواد مخدر

وزارت معارف از اعتیاد روز افزون جوانان به مواد مخدر نگرانی می کند معاون این وزارت می گوید که تلاش ها برای آگاهی دهی شهروندان از اضرار این پدیده در چندین ولایت آغاز شده است. مواد مخدر یکی از چالش هایی اساسی در برابر حکومت افغانستان است. مسوولان وزارت معارف با راه اندازی همایشی در

آزمون رقابتی میان فارغان انستییوت ها برگزار خواهد شد

وزارت معارف آزمون رقابتی میان فارغان انیسیتیوت های تخنیکی ومسلکی را در کابل برگزار می کند. مسوولان وزارت معارف می گویند که، از میان اشتراک کنندگان این آزمون پنج صد تن آنان جهت ادامه تحصیلات عالی به کشور هند فرستاده خواهند شد. آنان همچنان از فرستادن سی و پنج آموزگار جهت آموزش دوره ماستری به

تاکید وزیر معارف بر تقویت سیستم آموزشی کشور

وزارت معارف تفاهمنامه ای را به ارزش بیش از هفت میلیون دالر برای تقویت نظام معارف کشور با شماری از موسسات غیر حکومتی امضا کرد. این تفاهمنامه برای بهبود و تقویت نظام معارف در کشور با شماری از موسسات در کابل امضا شده است. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف پایین بودن کیفیت و کمبود استادن

آغاز توزیع تابلیت های فولیک اسید برای دانش آموزان دختر

وزارت های صحت عامه و معارف روند توزیع تابلیت های فولیک اسید به دختران دانش آموز در چهارده ولایت کشور را آغاز کرده است. وزارت معارف در همکاری با وزارت صحت عامه، برنامه توزیع تابلیت های فولیک اسید برای دانش آموزان دختر را از پایتخت آغاز کرد. محمد اسلم احمدی رییس صحت وزارت معارف می

وزیر کار و امور اجتماعی: سه میلیون کودک در کشور از رفتن به مکتب محروم اند

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین با راه اندازی همایشی در کابل، از روز جهانی کودک بزرگداشت کردند. نسرین اوریا خیل وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین با نگرانی از افزایش اختطاف کودکان در کشور می گوید که نبود امنیت در برخی از مناطق سبب شده است تا بیش از

نگرانی باشندگان شهر کابل از مسدود شدن برخی مکتب ها در این شهر

شماری از باشندگان پایتخت از احتمال مسدود شدن برخی مکاتب شهر کابل نگرانی می کنند. آنان، پرداخت نشدن به موقع کرایه ساختمان ها و حقوق کارمندان مکاتب را از دلایل مسدود شدن این مکاتب عنوان می کنند. شماری از مکاتب در شهر کابل به دلیل عدم پرداخت کرایه ساختمان ها و حقوق کارمندان شان مسدود

وزیر معارف از ایجاد اداره‎ای برای کنترل مکتب های خصوصی خبر می دهد

وزیر معارف می گوید که برای بررسی مکتب های خصوصی و بهبود نظام آموزشی در این مکتب ها، اداره ای در چارچوب وزارت معارف ایجاد شده است. در طی سال های پسین ده ها مکتب خصوصی در کنار مکتب های دولتی آغاز به فعالیت کرده اند. شماری از شهروندان که وضعیت اقتصادی بهتری دارند، فرزندان

بیش از ۷۰ هزار دانشجو در موسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی جذب می شوند

وزارت معارف از جذب بیش از هفتاد هزار دانشجو در موسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی خبر می دهد. معاون تعلیمات تخنیکی و مسلکی این وزارت می گوید که بیش از پنجاه درصد این دنشجویان از طریق آزمون رقابتی کانکور به موسسات تخنیکی و مسلکی جذب می شوند. وزارت معارف آزمون کانکور برای شمولیت در موسسات

آغاز کمپاین سراسری نهال شانی در شهر کابل

معاونیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف به هدف سرسبزی در شهر کابل، کمپاین نهال شانی را آغاز کرده است. رحیل فرملی معاون تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف می گوید که بیش از یک هزار اصله نهال را در نقاط مختلف شهر کابل در ظرف دو هفته آینده غرس خواهند کرد. آقای فرملی افزایش


Top