آرشیو تگ : وزارت معارف

موجودیت بیش از پنجاه درصد فساد در وزارت معارف

موجودیت بیش از پنجاه درصد فساد در وزارت معارف

نتایج یک سروی “نهاد هماهنگی علیه فساد اداری” نشان می دهد که، در روند توزیع شهادتنامه ها در وزارت معارف فساد گسترده موجود است. این نهاد که مدت چهار ماه در همین مورد تحقیق کرده است می گوید که، نبود ظرفیت کارمندان اداره شهادتنامه ها و آگاهی نداشتن مراجعین سبب فساد شده است. درهمین حال،

وزارت معارف نه سند همکاری را برای ارایه خدماتی آموزشی با موسسات امضا کرد

وزارت معارف ۹ سند همکاری را با شماری از موسسات داخلی و خارجی در کابل امضا کرد. وزیر معارف هدف از امضای این سندها را فراهم آوری سهولت های بیشتر در ارایه خدمات آموزشی به دانش آموزان می داند. این سندهای همکاری در بخش های بهبود توزیع شهادتنامه ها، آموزش مهارت های تشبث، ایجاد صنف

وزارت معارف: سالانه ۳ صد هزار به آمار بی سوادان در کشور اضافه می شود

درحال حاضر حدود ۶۰ درصد شهروندان کشور بی سواد اند. معین سواد آموزی وزارت معارف با بیان این مطلب می گوید که سالانه سه صد هزار به جمع بی سوادان در کشور اضافه می شود. سواد یک سرمایه بزرگ برای پیشرفت و ترقی کشورها به شمار می رود. اما کم توجهی در بخش سواد آموزی

بلخی: آنانی که دروازه مکتب‎ها را می‎بندند، دشمنان مردم افغانستان اند

وزیر معارف می گوید کسانی که در تلاش مسدود کردن مکتب‏ها در کشور اند، دشمنان مردم افغانستان اند و جلو پیشرفت را می‏ گیرند. وزارت معارف کارگاه پنج روزه را تحت عنوان”تحرک اجتماعی و بلند بردن مهارت های کارمندان ریاست های معارف و دخیل سازی و سهم گیری جامعه در معارف” در کابل برگزار کرده

وزیر معارف: ۶۱ درصد شهروندان کشور بی سواد اند

مسوولان وزارت معارف از میزان بلند بی‎سوادی در کشور نگرانی می کنند و می گویند که در حال حاضر ۶۱ در صد مردم کشور بی‎سواد اند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف این مسله را بزرگترین چالش در برابر امنیت و پیشرفت کشور می داند. افغانستان کشوری که در میان کشورهای منطقه و جهان دارای پایین

آزمون رقابتی نزدیک به دوصد بست معاونیت مکتب های شهر کابل اخذ شد

آزمون رقابتی معاونیت ۱۷۰ باب مکتب شهر کابل از سوی وزارت معارف اخذ گردید. در این آزمون بیشتر از ۴۰۰ داو طلب اشتراک کرده اند که از این میان نزدیک به ۲۰۰ تن آنان برای پست های معاونیت شماری از مکتب های شهر کابل معرفی خواهند شد. محمد سید منصور رییس معارف شهر کابل می

دیدبان جهانی حقوق بشر: نظامیان افغان از مکاتب به عنوان سنگر استفاده می کنند

سازمان جهانی دیده بان حقوق بشر می گوید که در شمار از ولایت ها نظامیان افغانستان از مکاتب به عنوان سنگر استفاده می کنند. مسوولان این سازمان، استفاده از مکاتب به عنوان سنگر را خطر جدی برای رشد آموزشی و پرورش در کشور می داند. نبود امنیت در برخی از مناطق سبب شده است تا

وزارت خانه های معارف و عدلیه برای محو بی سوادی در کشور تفاهمنامه امضا کردند

تفاهمنامه همکاری میان وزارت های عدلیه و معارف به منظور محو بی سوادی در کشور به امضا رسید. وزیر معارف می گوید که به اساس این تفاهمنامه در بیشتر بازداشتگاها مراکز سواد آموزی ایجاد خواهد شد. جنگ های تحمیلی چهار دهه در افغانستان شماری زیادی از شهروندان کشور را از نعمت سواد محروم کرده است.

وزارت معارف برای ارتقای ظرفیت در این اداره با چند موسسه تفاهمنامه امضا کرد

وزارت معارف به هدف ارتقای ظرفیت در این اداره با شماری از موسسات تفاهمنامه امضاکرد. وزیر معارف می گوید که با امضای این تفاهمنامه ها ظرفیت کاری کارمندان این وزارت بیشتر خواهد شد. با سرازیر شدن کمک های کشورهای خارجی به بخش معارف در کشور، هنوزهم این بخش از لحاظ کیفی رشد چشم گیری نکرده

وزیر معارف: تالار لیسه افغان- ترک بنام شهید استاد برهان الدین ربانی نام گذاری شود

وزارت معارف کشور از رییس مکاتب افغان- ترک می خواهد که تالار لیسه افغان- ترک را به نام شهید صلح کشور، استاد برهان الدین ربانی نام گذاری کند. وزیر معارف از دانش آموزان ممتاز مکتب های افغان- ترک طی همایشی در کابل تقدیر کرد. دانش آموزان مکتب های افغان- ترک در مسابقات بین المللی سال


Top