آرشیو تگ : وزارت معارف

سومین برنامه راهبردی وزارت معارف رونمایی شد

سومین برنامه راهبردی وزارت معارف رونمایی شد

سومین برنامه راهبردی وزارت معارف رونمایی شد. این برنامه بر اساس موفقیت ها و چالش های وزارت معارف بنا یافته است. در این برنامه با توجه به موفقیت ها، به حل چالش ها بیشتر تاکید شده است. ریاست برنامه های وزارت معارف با نشر آمار از موفقیت ها و چالش های این وزارت می گوید

وزارت معارف ده تفاهمنامه را با شرکت های خصوصی امضا کرد

وزارت معارف ده تفاهمنامه را به ارزش بیش از شش میلیون دالر آمریکایی با چند شرکت خصوصی امضا کرد. در حال حاضر بسیاری از دانش آموزان کشور در شماری از مکتب ها در برخی از مناطق، زیر خیمه ها و یا در مکان های باز درس می خوانند. وزارت معارف ده تفاهمنامه را با ده

معین پیشین وزارت معارف ازسوی دادگاه محکوم به مجازات شد

دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین، معین پیشین سواد آموزی وزارت معارف و چهار تن از کارمندان دیگر این معینیت را به اتهام سوی استفاده از صلاحیت وظیفه ای محکوم به مجازات کرد. دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین، محمد عظیم کربلای معین پیشین سواد آموزی وزارت

موجودیت بیش از پنجاه درصد فساد در وزارت معارف

نتایج یک سروی “نهاد هماهنگی علیه فساد اداری” نشان می دهد که، در روند توزیع شهادتنامه ها در وزارت معارف فساد گسترده موجود است. این نهاد که مدت چهار ماه در همین مورد تحقیق کرده است می گوید که، نبود ظرفیت کارمندان اداره شهادتنامه ها و آگاهی نداشتن مراجعین سبب فساد شده است. درهمین حال،

وزارت معارف نه سند همکاری را برای ارایه خدماتی آموزشی با موسسات امضا کرد

وزارت معارف ۹ سند همکاری را با شماری از موسسات داخلی و خارجی در کابل امضا کرد. وزیر معارف هدف از امضای این سندها را فراهم آوری سهولت های بیشتر در ارایه خدمات آموزشی به دانش آموزان می داند. این سندهای همکاری در بخش های بهبود توزیع شهادتنامه ها، آموزش مهارت های تشبث، ایجاد صنف

وزارت معارف: سالانه ۳ صد هزار به آمار بی سوادان در کشور اضافه می شود

درحال حاضر حدود ۶۰ درصد شهروندان کشور بی سواد اند. معین سواد آموزی وزارت معارف با بیان این مطلب می گوید که سالانه سه صد هزار به جمع بی سوادان در کشور اضافه می شود. سواد یک سرمایه بزرگ برای پیشرفت و ترقی کشورها به شمار می رود. اما کم توجهی در بخش سواد آموزی

بلخی: آنانی که دروازه مکتب‎ها را می‎بندند، دشمنان مردم افغانستان اند

وزیر معارف می گوید کسانی که در تلاش مسدود کردن مکتب‏ها در کشور اند، دشمنان مردم افغانستان اند و جلو پیشرفت را می‏ گیرند. وزارت معارف کارگاه پنج روزه را تحت عنوان”تحرک اجتماعی و بلند بردن مهارت های کارمندان ریاست های معارف و دخیل سازی و سهم گیری جامعه در معارف” در کابل برگزار کرده

وزیر معارف: ۶۱ درصد شهروندان کشور بی سواد اند

مسوولان وزارت معارف از میزان بلند بی‎سوادی در کشور نگرانی می کنند و می گویند که در حال حاضر ۶۱ در صد مردم کشور بی‎سواد اند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف این مسله را بزرگترین چالش در برابر امنیت و پیشرفت کشور می داند. افغانستان کشوری که در میان کشورهای منطقه و جهان دارای پایین

آزمون رقابتی نزدیک به دوصد بست معاونیت مکتب های شهر کابل اخذ شد

آزمون رقابتی معاونیت ۱۷۰ باب مکتب شهر کابل از سوی وزارت معارف اخذ گردید. در این آزمون بیشتر از ۴۰۰ داو طلب اشتراک کرده اند که از این میان نزدیک به ۲۰۰ تن آنان برای پست های معاونیت شماری از مکتب های شهر کابل معرفی خواهند شد. محمد سید منصور رییس معارف شهر کابل می

دیدبان جهانی حقوق بشر: نظامیان افغان از مکاتب به عنوان سنگر استفاده می کنند

سازمان جهانی دیده بان حقوق بشر می گوید که در شمار از ولایت ها نظامیان افغانستان از مکاتب به عنوان سنگر استفاده می کنند. مسوولان این سازمان، استفاده از مکاتب به عنوان سنگر را خطر جدی برای رشد آموزشی و پرورش در کشور می داند. نبود امنیت در برخی از مناطق سبب شده است تا


Top