آرشیو تگ : وزارت معارف

رحیمی: پارسال چهارصد هزار تن دوره های سواد آموزی را فرا گرفته اند

رحیمی: پارسال چهارصد هزار تن دوره های سواد آموزی را فرا گرفته اند

محمد سردار رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف می گوید که طی سال گذشته خورشیدی بیشتر از چهار هزار تن در سراسر کشور با فراگیری دوره های آموزشی باسواد شده اند. بربنیاد آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر شصت و شش درصد مردم افغانستان، کاملاً از نعمت سواد بی بهره استند و سی و

وزارت معارف در سال جدید تعلیمی برنامه های مهمی را عملی می کند

وزارت معارف کشور می گوید که در سال جدید تعلیمی بیشتر از یک میلیون دانش آموز جدیدالشمول در سراسر کشور جذب مکتب می شوند. رییس نشرات وزارت معارف می گوید که در سال جدید تعلمی برنامه های مهمی را این وزارت عمل می کند. سال جدید تعلیمی سیزده نود و هفت فردا در حالی آغاز

داکتر عبدالله: به معارف امسال توجه ویژه خواهد شد

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که امسال در بخش آموزش و پرورش توجه ویژه صورت خواهد گرفت. سال سیزده نود و شش یکی از سال های خونبار برای مردم افغانستان بود، در این سال آموزش و پرورش نیز از آسیب ناامنی ها در کشور در آمان نبوده است. ده ها مکتب در ولایت

شینواری: ده میلیون تن در کشور از نعمت سواد محروم اند

وزارت معارف می گوید که ده میلیون تن از شهروندان کشور از نعمیت سواد محروم استند. در همین حال، معاون دوم ریاست جمهوری می گوید گروهایی که مکتب را می سوزانند از پیروان دین اسلام شمرده نمی شوند. بیشتر بودن امار بی سوادی در کنار ناتوانی مالی و تهدید تروریزم از مواردی است که حکومت

برای بلند بردن کیفیت تدریس شماری از آموزگاران به بیرون فرستاده می شوند

معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف می گوید که برای بلند بردن کیفیت تدریس، شماری از آموزگاران به دیگر کشورها فرستاده می شوند. با سرازیر شدن کمک های هنگفت به بخش معارف، هنوزهم سطح کیفی معارف کشور بهبود نیافته است. شماری از دانش آموزان می گویند که با وجود هزینه شدن این کمک ها

انتقاد اعضای مجلس نمایندگان از مسدود بودن شماری از مکتب ها در برخی از ولایات کشور

شماری از اعضای مجلس نمایندگان از مسدود بودن شماری زیادی از مکتب ها در شماری از ولایت های کشور انتقاد می کنند. پایین بودن سطح کیفی نظام آموزشی همواره باعث نگرانی شهروندان کشور بوده است. در کنار این، مسدود بودن دروازه شماری از مکتب ها به روی دانش آموزان در مناطق ناامنی چالش دیگری است

والی زابل بر بهبود وضعیت معارف در این ولایت تاکید می کند

والی زابل از از اعمار یک باب مکتب به ارزش هژده میلیون افغانی در این ولایت خبر می دهد. این مکتب از بودجه توسعه ای وزارت معارف اعمار شده است. هنوزهم معارف افغانستان در بدترین وضعیت آموزشی قرار دارد. کم توجهی حکومت برای بلند بردن سطح کیفی معارف از نارسایی های جدی است که طی

برای دانش آموزان دو صد مکتب در شهر کابل برنامه آموزشی راه اندازی می شود

شماری از جوانان برنامه آموزشی را به هدف ارتقای استعداد دانش آموزان در بیشتر از دوصد مکتب دولتی برای سه ماه در کابل راه اندازی کرده اند. چیزی کم یک ماه مانده است که مکتب های دولتی در مناطق سرد سیر کشور برای سه ماه رخصت شود. شماری از جوانان می خواهند در کابل برنامه

تلاش وزارت معارف برای کاهش بیسوادی در میان کارمندان ادارات دولتی

معنیت سواد آموزی وزارت معارف سیزده تفاهمنامه را به هدف کاهش بیسوادی در نهادهای دولتی با شماری از نهادهای حکومتی امضا کرد. معینیت سواد آموزی وزارت معارف سیزده تفاهمنامه را به منظور کاهش بیسوادی در میان کارمندان اداره های دولتی با سیزده نهاد حکومتی با حضور داشت معاون دوم ریاست جمهوری امضا کرد. بر بنیاد

وزارت معارف: سه و نیم میلیون کودک از رفتن به مکتب باز مانده اند

از روز جهانی دختر خرد سال در کابل بزرگداشت شد. وزارت معارف می گوید که حدود سه و نیم میلیون کودک از رفتن مکتب بازمانده اند. روز جهانی دختر خردسال امسال در کشور تحت عنوان “روز جهانی دختر آماده برای یادگیری، آماده برای زندگی” بزرگداشت شد. ابراهیم شینواری، سرپرست و معین تدریسی وزارت معارف در


Top