آرشیو تگ : وزارت مخابرات

برای ثبت مشخصات رانندهای و سایط در شهر کابل سیستم ایجاد می شود

برای ثبت مشخصات رانندهای و سایط در شهر کابل سیستم ایجاد می شود

وزارت مخابرات جهت ثبت مشخصات راننده های و سایط نقلیه در کشور سیستم معلوماتی ایجاد می کند. ترافیک سنگین و بندش جاده ها یکی از چالش های عمده است که باشندگان کابل با آن دست و پنجه نرم می کنند. شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که به هدف بهبود خدمات

پس از این قیمت انترنت در کشور ۲۰ درصد کاهش می یابد

پس از این فایبرنوری با ۲۰ درصد کاهش انترنت عرضه می کند. بلند بودن بهای انترنت همواره در کشور قابل پرسش بوده است. اما حالا وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که پس از این شبکه فایبرنوری و دو شرکت مخابراتی دیگر با ۲۰ درصد کاهش به شهروندان کشور انترنت عرضه می کند. احمد

وزیر مخابرات اتهام فساد بر خود را سیاسی می خواند

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اتهام فساد بر خودش را سیاسی می خواند. عبدالرزاق وحیدی می گوید که به دلیل مسایل سیاسی وظیفه اش تعلیق شده است. آقای وحیدی به دلیل تخلفات قانونی در روند استخدام کارمندان بالمقطع در این وزارت، حیف و میل بخشی از محصول مخابراتی و همکاری نکردن با هیأتی تحقیق، وظیفه

وزارت مخابرات در تطبیق پلان مبارزه علیه فساد ناکام بوده است

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، با نشر دومین گزارش سه ماهه‌ اش، اعلام کرد که فساد در وزارت‌ های مخابرات و صحت عامه وجود دارد، اما وزارت صحت در بخش مبارزه با فساد پیشرفت ‌هایی داشته است. بر اساس این گزارش پلان مبارزه با فساد اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی،

استقبال مجلس سنا از به تعلیق درآمدن وظیفه وزیر مخابرات

مجلس سنا برمبارزه جدی علیه فساد اداری تاکید می‎کند. اعضای این مجلس به تعلیق در آمدن وظیفه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را از جانب رییس جمهور غنی به هدف مبارزه با فساد اداری موثر می‎دانند. ریاست جمهوری وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را روز (دو شنبه ۱۳جدی/دی) به حالت تعلیق درآرود.

وزارت مخابرات: ۸۹ درصد شهروندان کشور به خدمات مخابراتی دسترسی دارند

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومات اعلام کرده است که سرمایه گزاری در سکتور مخابرات به بیش از ۲ میلیارد و ۳ صد میلیون دالر رسیده است. سخنگوی این وزارت می‎گوید که در حال حاضر ۲۱ میلیون شهروند کشور به خدمات مخابرات دسترسی دارند و از تلفن های همراه استفاده می‎کنند. در حال حاضر در کنار

مجلس نمایندگان وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را سلب صلاحیت کرد

مجلس نمایندگان در چهارمین نشست استیضاحیه خود، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را رد صلاحیت کرد، اما به وزیران زراعت، انرژی و آب و مبارزه علیه مواد مخدر رای تایید داد. مجلس نمایندگان روز (سه شنبه ۲۵عقرب/آبان) وزیران مبارزه با مواد مخدر، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، انرژی و آب و زراعت و مالداری را به

تفاهمنامه انتقال محموله های «پستی» با یک شرکت هوایی ترکی امضا شد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تفاهمنامه انتقال محموله های «پستی» را با یک شرکت خطوط هوایی ترکیه امضا کرد. سید احمد شاه سادات معاون تخنیکی وزارت مخابرات می گوید که با امضای این تفاهمنامه، خطوط هوایی ترکیه می تواند طی سه روز و باهزینه اندک محموله های «پستی» افغانستان را به تمام کشورهای جهان انتقال

راهکار دسترسی باز در سکتور مخابرات به اجرا گذاشته شد

راهکار دسترسی باز در بخش مخابرات به مرحله اجرایی گذاشته شد. این راهکار حدود یک ماه پیش از سوی شورای عالی اقتصادی تأیید شده بود. وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که با اجرایی این راهکار زمینه جذب سرمایه گزاری بیشتر در سکتور مخابرات مساعد خواهد شد. عبدالرزاق وحیدی‌ وزیر مخابرات و تکنالوژی می

وزیر مخابرات: طرح دسترسی باز به خدمات بهتر مخابراتی آماده شده است

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طرح دسترسی باز به منظور بهبود خدمات انترنتی را در کشور آماده کرده است. وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که با اجرایی شدن این طرح، زیربنای سکتور مخابرات از انحصار حکومت و سکتور خصوصی بیرون و زمینه رشد این سکتور بیشتر فراهم می شود. در بیشتر از پانزده


Top