آرشیو تگ : وزارت انکشاف دهات

وزیر انکشاف دهات: تاکنون ۶۲ درصد بودجه این وزارت مصرف شده است

وزیر انکشاف دهات: تاکنون ۶۲ درصد بودجه این وزارت مصرف شده است

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد ۲۸ پروژه توسعه‎ای را با شماری از شرکت های خصوصی در کابل امضا کرد. مسوولان این وزارت می گویند که از آغاز سال مالی تاکنون ۶۲ درصد بودجه توسعه ای این وزارت به مصرف رسیده است. وزارت احیا و انکشاف دهات مسوولیت دارد تا پروژه های توسعه ای

چهل درصد روستانیشنان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند

در حال حاضر پنجا و هشت درصد شهروند کشور در روستا ها به آب اشامیدنی صحی دسترسی دارند. مسوولان وزارت انکشاف دهات می گویند که این وزارت برنامه هایی روی دست دارد تا ظرف سال های آینده بخشی زیادی از روستانیشنان کشور به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کنند. نبود آب آشامیدنی صحی در کشور یکی

حمله فزیکی عضو مجلس مایندگان بر وزیر احیا و انکشاف دهات در جلسه عمومی

سخی مشوانی نماینده مردم ولایت کنر در مجلس نمایندگان، به دلیل حمله فزیکی بالای وزیر احیا و انکشاف دهات از نشست عمومی مجلس اخراج شد. معاون اول مجلس نمایندگان از وزیر انکشاف دهات پوزش خواست و بر عملی کردن اصول وظایف داخلی در برابر عملکرد این عضو مجلس تأکید کرد. (روز چهار شنبه ۲۵حمل/فروردین) رویداد

وزارت انکشاف دهات ۷۴ پروژه انکشافی را با برخی از شوراهای اجتماعی قرار کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات هفتاد و چهار پروژه انکشافی به ارزش دوصد و بیست و نه میلیون افغانی را با شماری از شوراهای انکشافی به امضا رساند. ساخت و ساز سرک های روستایی به منظور وصل سازی روستاها به کلان شهرها از اولویت های کاری وزارت انکشاف دهات گفته شده است. نصیر احمد درانی

وزیر انکشاف دهات: ۶۰ درصد بودجه انکشافی این وزارت مصرف شده است

وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که در نه ماه گذشته شصت درصد بودجه توسعه اش را به مصرف رسانده است. محمد نصیر درانی وزیر احیا و انکشاف دهات فعالیت های یک ساله اش را با رسانه ها شریک ساخت. آقای درانی هرچند نا امنی ها را یک چالش جدی فراراه تطبیق پروژه های

وزارت انکشاف دهات ۴۹ درصد بودجه توسعه ای خود را مصرف کرده است

وزارت احیا و انکشاف دهات توانسته است در هشت ماه سال مالی جاری، چهل و نه درصد بودجه توسعه ای خود را به مصرف برساند. بیش ترین توجه وزارت احیا وانکشاف دهات به کاهش فقر و بلند بردن سطح اقتصادی روستانشینان معطوف است.این وزارت در چهارده سال گذشته نزیک به هشتاد هزار پروژه را به


Top