آرشیو تگ : وزارت انکشاف دهات

وزارت انکشاف دهات ۵ هزار دستگاه قالین بافی به عودت کنندگان ۸ ولایت توزیع می کند

وزارت انکشاف دهات ۵ هزار دستگاه قالین بافی به عودت کنندگان ۸ ولایت توزیع می کند

وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق “برنامه ملی توسعه صنایع روستایی” پنجهزار دستگاه قالین بافی را به عودت کنندگان هشت ولایت کشور توزیع خواهد کرد. افغانستان از کشورهای است که در گذشته قالین آن در بازار های جهانی از شهرت بلندی برخوردار بود. این صنعت به دلایل گونه گون اکنون کمرنگ شده است و

کریمی: تا دوسال دیگر یک میلیون و هشت صد هزار تن به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا می کنند

قرارداد پروژه های آبرسانی در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میان وزارت احیا و انکشاف دهات و صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان “یونسف” به امضا رسید. ارزش مجموعی این پروژه ها ۴۳ میلیون دالر آمریکایی است. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که با تطبیق این پروژه ها، بیش از یک میلیون

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد کار ۳۸ پروژه توسعه ای را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد کار سی و هشت پروژه توسعه ای را با نمایندگان شماری از شوراهای توسعه ای روستاها امضا کرد. این پروژه ها شامل فراهم کردن آب آشامیدنی برای باشندگان شماری از ولایت ها، ایجاد بندهای آبگردان و همچنان اعمار پل و پلچک ها می باشد. هزینه مجموعی این پروژه

تاکید سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات بر مبارزه جدی علیه فساد

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات بر مبارزه جدی علیه فساد اداری تاکید می کند. سرپرست این وزارت می گوید که فساد پیشه ها در این وزارت جای ندارند. وزارت احیا و انکشاف دهات گارگاه یک روزه را تحت عنوان “رهنمود پروسه های تدارکاتی و حل مشکلات شرکت های ساختمانی” در کابل راه اندازی کرده

وزارت انکشاف دهات قرار داد ۷۹ پروژه توسعه ای را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد هفتاد و نه پروژه توسعه ای را با شماری از شوراهای توسعه ای روستا ها امضا کرد. به ادامه امضای قرار داد پروژه های توسعه ای، این بار وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد هفتاد ونه پروژه توسعه ای را با شماری از مسوولان شوراهای توسعه ای

وزارت انکشاف دهات در سه سال گذشته ۹۱۶ میلیون دالر را در بخش توسعه روستا ها هزینه کرده است

وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که در سه سال گذشته به ارزش ۹۱۶ میلیون دالر را در بخش توسعه روستاها در سراسر کشور هزینه کرده است. مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات دستآورد های این وزارت را در چند سال گذشته با رسانه ها شریک کردند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت می گوید

سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات به کارش آغاز کرد

مجیب الرحمان کریمی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت احیا و انکشاف دهات به کارش آغاز کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هنگام معرفی نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که وزارت احیا و انکشاف دهات از لحاظ حقوقی مشکل دارد و وزیر تازه این وزارت باید فعالیت های کاری این وزارت

امضای قرار داد ساخت ۱۲ پروژه راه سازی ازسوی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد دوازده پروژه راه سازی روستایی را با شماری از شرکت های خصوصی امضا کرد. این پروژه ها در ولایت های سمنگان، پروان، فاریاب، کندهار، کابل، کاپیسا و ننگرهار تطبیق خواهد شد. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که ارزش مجموعی این پروژه ها پنج

وزارت انکشاف دهات قرار داد ساخت ۱۳۰ پروژه آبیاری را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد ۱۳۰ پروژه آبیاری را به ارزش بیش از ۳۷۰ میلیون افغانی با شماری از شرکت های خصوصی در کابل امضا کرد. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که با تطبیق این پروژه ها دوصد و شش هزار روز کاری ایجاد خواهد شد که در کاهش

وزارت احیا و انکشاف دهات برای کوچی های چهار ولایت یخچال توزیع کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات برای کوچی های متشبث ولایت های ننگرهار، هرات، بلخ و پروان به هدف نگهداری لبنیات شان، یخچال توزیع کرد. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که ارزرش مجموعی این یخچال ها چهار میلیون افغانی است که از بودجه این وزارت پرداخته شده است. نبود سردخانه ها در بسیاری از


Top