آرشیو تگ : وزارت انکشاف دهات

وزارت های معادن و انکشاف دهات دستاورد های خود را رسانه ای کردند

وزارت های معادن و انکشاف دهات دستاورد های خود را رسانه ای کردند

وزارت های معادن و پترولیم و احیا و انکشاف دهات دستاوردهای سال گذشته این وزارت ها را ارایه کردند. سرپست وزارت معادن و پترولیم طرح و طی مراحل قانون معادن را از دستاورد های سال گذشته خورشیدی این اداره می داند. به ادامه “برنامه پاسخ دهی دولت به مردم” وزارت های معادن و پترولیم و

وزارت انکشاف دهات در تمام ولسوالی ها بانک های محلی غذایی ایجاد می کند

وزارت احیا و انکشاف دهات در تمام ولسوالی‌های کشور به هدف حمایت از خانواده‌ های نادار، به همکاری روستانشینان بانک‌های محلی غذایی ایجاد می کند. بر اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات، در سال روان میلادی، به صورت مجموعی یکهزار و چهارصد تن غله و مواد خوراکی جمع‌آوری و برای بیش از یکصد و

پنج تن در یک حمله انتحاری در ورودی وزارت احیا و انکشاف دهات شهید شدند

لحظات پیش یک حمله انتحاری در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات رخ داده است. حشمت ستانکزی سخنگوی فرماندهی پولیس کابل این حمله را تائید می کند و می گوید که در نتیجه آن ده تن شهید و زحمی شده اند. شاهدان عینی به رسانه ها گفته اند

وزارت انکشاف دهات در دو سال اخیر بیشتر از یک هزار پروژه توسعه ای را تطبیق کرده است

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که از طریق برنامه ساحوی، در دو سال اخیر یکهزار و چهار پروژه توسعه ای را عملی کرده اند. مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات دستاوردهای برنامه انسجام ساحوی این وزارت را رسانه ای کردند. مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که از

امضا قرارداد هژده پروژه توسعه ای از سوی وزارت احیا وانکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد بازسازی هژده پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها امضا کرد. به ادامه عقد قراردادهای توسعه ای در وزارت احیا و انکشاف دهات، این بار مسولان این وزارت قرارداد باز سازی هژده پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها امضا کردند. این پروژه ها شامل

وزارت انکشاف دهات ۵ هزار دستگاه قالین بافی به عودت کنندگان ۸ ولایت توزیع می کند

وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق “برنامه ملی توسعه صنایع روستایی” پنجهزار دستگاه قالین بافی را به عودت کنندگان هشت ولایت کشور توزیع خواهد کرد. افغانستان از کشورهای است که در گذشته قالین آن در بازار های جهانی از شهرت بلندی برخوردار بود. این صنعت به دلایل گونه گون اکنون کمرنگ شده است و

کریمی: تا دوسال دیگر یک میلیون و هشت صد هزار تن به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا می کنند

قرارداد پروژه های آبرسانی در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میان وزارت احیا و انکشاف دهات و صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان “یونسف” به امضا رسید. ارزش مجموعی این پروژه ها ۴۳ میلیون دالر آمریکایی است. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که با تطبیق این پروژه ها، بیش از یک میلیون

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد کار ۳۸ پروژه توسعه ای را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد کار سی و هشت پروژه توسعه ای را با نمایندگان شماری از شوراهای توسعه ای روستاها امضا کرد. این پروژه ها شامل فراهم کردن آب آشامیدنی برای باشندگان شماری از ولایت ها، ایجاد بندهای آبگردان و همچنان اعمار پل و پلچک ها می باشد. هزینه مجموعی این پروژه

تاکید سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات بر مبارزه جدی علیه فساد

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات بر مبارزه جدی علیه فساد اداری تاکید می کند. سرپرست این وزارت می گوید که فساد پیشه ها در این وزارت جای ندارند. وزارت احیا و انکشاف دهات گارگاه یک روزه را تحت عنوان “رهنمود پروسه های تدارکاتی و حل مشکلات شرکت های ساختمانی” در کابل راه اندازی کرده

وزارت انکشاف دهات قرار داد ۷۹ پروژه توسعه ای را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد هفتاد و نه پروژه توسعه ای را با شماری از شوراهای توسعه ای روستا ها امضا کرد. به ادامه امضای قرار داد پروژه های توسعه ای، این بار وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد هفتاد ونه پروژه توسعه ای را با شماری از مسوولان شوراهای توسعه ای


Top