آرشیو تگ : وزارت امور زنان

وزارت امور زنان از حضور کمرنگ زنان در نهادهای حکومتی نگرانی می کند

وزارت امور زنان از حضور کمرنگ زنان در نهادهای حکومتی نگرانی می کند

وزارت امور زنان از حضور کمرنگ زنان در نهادهای حکومتی نگرانی می کند. مسوولان این وزارت می گویند که باید حضور زنان در کمیسیون خدمات ملکی پنجاه درصد باشد. شماری از نهادهای مدافع از حقوق زنان برنامه ای را به هدفت ارتقای ظرفیت زنان در کابل راه اندازی کرده اند. در این برنامه، روش های

وزیر امور زنان دوباره به مقامش ابقا شد

مجلس نمایندگان دلبر نظری وزیر امور زنان را به دلیل بی کفایتی، برخورد های سلیقوی و عدم رعایت اصل شایسته سالاری استیضاح کرد. باوجود که مجلس نمایندگان برای بانو نظری صندوق رای گذاشت، اما او موفق شد که اعتماد نمایندگان مجلس را دوباره بدست آورد. وزیر امور زنان نخستین وزیر کابینه حکومت وحدت ملی است

وزیر امور زنان: نقش زنان در تصمیم گیری های سیاسی کم رنگ است

وزیر امور زنان با نگرانی از نقش کمرنگ زنان در تصمیم گیری های سیاسی، شماری از اداره های دولتی را به تبعیض علیه زنان متهم می کند. به باور دلبر نظری وزیر امور زنان، هرچند تطبیق برنامه های کاری ملی برای رشد استعدادهای زنان از اولویت های وزارت خانه ها گفته می شود؛ اما شماری


Top