آرشیو تگ : وزارت اقتصاد

نگرانی وزیر اقتصاد از رشد بی‌رویه جمعیت در کشور

نگرانی وزیر اقتصاد از رشد بی‌رویه جمعیت در کشور

از روز جهانی نفوس طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. وزیر اقتصاد با نگرانی از رشد بی رویه نفوس کشور می گوید که نفوس افغانستان در سال‌ های پسین با رشد سرسام آور رو به رو بوده و با توجه به رشد بطی عواید ملی به شدت نگران کننده است. مصطفی مستور، وزیر اقتصاد در

امضای توافقنامه همکاری میان وزارت اقتصاد و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

وزارت اقتصاد توافقنامه معیاری همکاری های اساسی را به هدف پیشرفت های اجتماعی و فراهم سازی معیاری های بهتر زندگی برای مردم افغانستان با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در کابل امضا کرد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد مدت چهل و دو سال می شود که در افغانستان فعالیت کرده است. این صندوق از سال

سرپرست وزارت اقتصاد معرفی شد

مصطفی مستور به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت اقتصاد معرفی شد. معاون دوم رییس جمهوری هنگام معرفی سرپرست وزارت اقتصاد گفت که در روزهای نزدیک نامزد وزیران باقیمانده نیز معرفی خواهند شد. هفته گذشته رییس جمهور غنی طی یک فرمان مصطفی مستور را به عنوان سرپرست وزرات اقتصاد و نامزد وزیر این وزارت معرفی

وزارت اقتصاد: نخستین گزارش تطبیق اهداف توسعه ای به زودی ارایه خواهد شد

وزارت اقتصاد می گوید که قرار است به زودی اولین گزارش تطبیق برنامه توسعه پایدار از سوی افغانستان به زودی به سازمان ملل متحد ارایه شود. سهرات بهمن سخنگوی این وزارت تطبیق برنامه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد از دستاوردهای مهم اقتصادی افغانستان در سال روان خواهد بود. اهداف توسعه پایدار شامل هفده هدف

تاکید وزیران اقتصاد، انکشاف دهات و فواید عامه بر رسانه ای کردن قرار داد پروژه ها

تفاهمنامه نشر اطلاعات پروژه های ساختمانی میان وزارت های اقتصاد، فواید عامه و احیا و انکشاف دهات امضا شد. پس از این چگونگی پیشبرد پروژه های ساختمانی از سوی ابتکار شفافیت سکتورهای ساختمانی رسانه ای می شود. با امضای تفاهمنامه نشر اطلاعات پروژه های ساختمانی پس از این چگونگی پیش برد پروژه های ساختمانی از

وزیر اقتصاد: سه تن به اتهام فساد به دادستانی کل معرفی شده اند

وزارت اقتصاد بر مبارزه جدی علیه فساد اداری تاکید می کند. وزیر اقتصاد می گوید که تاکنون سه تن به اتهام فساد به دادستانی کل معرفی شده اند و شمار دیگر از وظایف شان سبکدوش گردیده اند. وزارت اقتصاد راهکاری های را برای مبارزه با فساد اداری تهیه کرده است. این راهکار ها برای تامین

تأکید وزیر اقتصاد بر تأمین شفافیت در سکتور ساختمانی

وزارت اقتصاد شفافیت در سکتور ساختمانی را برای جلوگیری از سوی استفاده و فساد در کشور مهم می داند. وزیر اقتصاد می گوید که حکومت در راستای مبارزه با فساد و آوردن شفافیت در روند کاری اداره های حکومتی متعهد است. برنامه ی مطالعه ای امکان سنجی ابتکار شفافیت در سکتور ساختمانی افغانستان گشایش یافت.

تاکید وزیر اقتصاد بر مبارزه جدی علیه فساد اداری

وزیر اقتصاد می‎گوید که تا سال آینده دامن فساد را از وزارت تحت امرش برخواهد چید. مسوولان وزارت های مالیه، اقتصاد، خارجه، تجارت و صنایع، کار و امور اجتماعی و معادن از بهر گزارش دهی به اعضای مجلس به نشست استماعیه روز (شنبه ۴جدی/دی) مجلس نمایندگان فراخوانده شدند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد برمبارزه جدی علیه

گزارش کاری موسسات غیر دولتی (انجوها) در سال ۱۳۹۴ منتشر شد

وزارت اقتصاد گزارش فعالیت موسسات غیر دولتی”انجوها” را نشر کرد. در این گزارش آمده است که بیش از ۴ هزار پروژه در سال ۱۳۹۴ در سراسر کشور تطبیق شده است. وزارت اقتصاد فشرده‎ای از فعالیت ها و کارکرد های موسسات غیر دولتی (انجوها) را در سال ۱۳۹۴ خورشیدی منتشر کرد. براساس این گزارش، موسسات غیر

مراد: راهکار ملی نظارت و ارزیابی از پروژه های توسعه‎ای آماده شده است

وزارت اقتصاد برای نخستین بار، راهکار ملی نظارت و ارزیابی پروژه های توسعه‎ای را در کشور تهیه کرده است. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد می‎گوید به دلیل نبود راهکار درست، پول هایی که در ۱۵ سال گذشته به افغانستان کمک شده است به شکل درست به مصرف نرسیده و زمینه ساز فساد در کشور شده است.


Top