آرشیو تگ : وزارت اطلاعات و فرهنگ

سادات: حضور جوانان در چوکات شورای عالی صلح کمرنگ است

سادات: حضور جوانان در چوکات شورای عالی صلح کمرنگ است

وزارت اطلاعات و فرهنگ در هم‎کاری با انستیتوت صلح آمریکا در افغانستان، نشستی را تحت عنوان”صلح و جوانان”در کابل برگزار کرده است. معاون جوانان این وزارت می گوید که حضور جوانان در اداره های حکومتی به ویژه شورای عالی صلح کم رنگ است. صلح رویایی دیرینه ای مردم افغانستان است. شهروندان کشور از هر راه

مصطفوی: هنوزهم قوانین رسانه‎ای در کشور با مشکلات روبرو است

وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که هنوز هم قوانین رسانه ای در کشور با مشکلات روبرو است. مسولان این وزارت بر آگاهی دهی مردم از مفاد قوانین رسانه ای در کشور تاکید می کنند. عدم آگاهی شماری از مسوولان حکومتی و شهروندان کشور از قوانین رسانه ای، زمینه فعالیت رسانه ها در کشور را

وزارت فرهنگ کار زار جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر را در کابل راه اندازی کرده است

معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ کار زار جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر را درکابل راه اندازی کرده است. افغانستان کشوری که در تولید مواد مخدر نخستین مقام را در جهان کسب کرده است. مبارزه بامواد مخدر یکی از تعهدات جامعه جهانی در کشور بود، اما با هزینه شدن پول های هنگفت در

کارمندان شماری از ادارات دولتی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ آموزش می بینند

معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با صندوق وجهی جمعیت ملل متحد، برنامه آموزشی در راستای ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات دولتی را در کابل افتتاح کرد. شهروندان کشور همیشه از نبود ظرفیت در میان کارکنان ادارات دولتی شکایت داشته اند. به همین هدف، معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در همکاری با صندوق

تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم برای تقویت زبان های ملی کشور

تفاهمنامه ای برای تقویت و معیاری سازی زبان های ملی کشور میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم در کابل امضا شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ، هنگام امضای این تفاهمنامه، بر معیاری سازی زبان های ملی کشور تاکید کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم، برای غنامندی زبان های ملی کشور، تلاش های

وزیراطلاعات و فرهنگ، در زمینه رشد ادبیات کودک در افغانستان  توجه صورت نگرفته است

در زمینه رشد ادبیات کودک در افغانستان  کم توجهی شده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ با بیان این مطلب  می گوید که این وزارت بیش از دو میلیون افغانی را در بخش ترویج ادبیات کودکان در افغانستان هزینه کرده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ همچنان از وزارت خانه ها خواست که به هدف ترویج فرهنگ

سادات: در حال حاضر چهار میلیون جوان در کشور بیکار اند

معنیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که در حال حاضر چهار میلیون جوان واجد شرایط بیکار اند. معین امور جوانان وزارت فرهنگ از حکومت می خواهد که زمینه کار را برای جوانان مساعد کند. فقر و بیکاری از چالش هایی اصلی بر سر راه جوانان کشور است. نبود زمینه های کاری سبب

اعلام حمایت معنیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و باشندگان کابل از نیروهای امنیتی

معنیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از باشندگان کابل از نظامیان کشور اعلام حمایت کردند. پس از رویداد خونین سی ام ماه حمل/فروردین سال جاری، افکار عمومی در برابر هراس افگنان تغییر کرده است و هر روز حمایت از نظامیان کشور در میان مردم بالا می رود. به دنبال اعلام حمایت ها از

خواست وزارت اطلاعات و فرهنگ از جوانان

وزارت اطلاعات و فرهنگ از جوانان می خواهد که برای رفتن به مهاجرت های غیرقانونی حاضر نشوند. در یک سال گذشته میزان فرار جوانان از کشور افزایش یافته است. به اساس آمار های موجود در طی یک سال گذشته حدود دوصد و پنجاه هزار تن از افغانستان راهی کشورهای اروپایی شده اند. اکنون این شهروندان

تدوین پیش نویس راهبرد ملی برای رسیدگی به مشکلات جوانان

معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رسیدگی به مشکلات جوانان پیش نویس راهبرد ملی جوانان را تدوین کرده است. این راهبرد برای پنج سال و در بخش های صحت، تعلیم و تربیه، ورزش و نقش جوانان در حکومتداری تدوین شده است. کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که


Top