آرشیو تگ : وزارت اطلاعات و فرهنگ

سانچارکی: تلویزیون ملی در نشراتش تجدید نظر کند

سانچارکی: تلویزیون ملی در نشراتش تجدید نظر کند

وزارت اطلاعات و فرهنگ از تک محوری در نشرات رادیو تلویزیون ملی انتقاد می کند. فاضل سانچارکی معین نشراتی این وزارت می گوید که از دیر زمانی به این سو، رادیو تلویزیون ملی به هدف منافع حکومت ها استفاده شده است. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنفرانس علمی تحقیقی تحت عنوان “سرویس های

بیش از ۱۵۰ رسانه در کشور بدون مجوز قانونی فعالیت می کنند

وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که در حال حاضر بیش از ۱۵۰ رسانه در کشور بدون مجوز قانونی فعالیت می کنند. رسانه ها در کشور نقش مهم و موثر در زمینه اطلاع رسانی، آگاهی دهی و نقد کارکرد های حکومت، جامعه جهانی و تقویت روند مردم سالاری در کشور داشته اند. کمال سادات سرپرست

رادیو تلویزیون ملی در آینده نزدیک به زبان های عربی و روسی نشرات می‎دهد

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‎گوید که به زودی رادیو تلویزیون ملی به زبان های عربی و روسی نیز نشرات خواهد داشت. کمال سادات سرپرست این وزارت می‎گوید که هدف این کار آگاه شدن بیشتر کشورهای منطقه از تحولات افغانستان است. در همین حال، زرین انزور رییس رادیو تلویزیون ملی می‎گوید که در پانزده سال گذشته

در یک دهه پسین بیش از ۵ هزار اثر باستانی به دست دولت آمده است

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‎گوید که در بیش از یک دهه پسین بیش از پنج هزار اثر باستانی کشور به دست آمده است. ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، این کار را دستاورد کم سابقه می‎خواند و تاکید می‎کند که پنج هزار ساحات باستانی دیگر در کشور تثبیت شده و به زودی کار روی

کارگاهی به هدف دسترسی جوانان به منابع مالی در کابل برگزار شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری سکتور خصوصی برنامه‎ای را به هدف دسترسی جوانان به منابع مالی برای ایجاد شغل و تجارت راه اندازی کرده است. سرپرسرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از جوانان می‎خواهد که در کشور بمانند و برای توسعه‎ای آن تلاش کنند. انجمن قرضه های کوچک افغانستان آستین برزده است تا برای جوانان

تاکید بر سهم گیری بیشتر جوانان و زنان در روند انتخابات

وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهمنامه‎ای تحت عنوان”صلح و حمایت جوانان از انتخابات”را با شبکه زنان افغان و بیناد انتخابات شفاف وعادلانه افغانستان در کابل امضا کرد. همواره از حضور کمرنگ زنان در عرصه سیاست و روند گفتگوهای صلح انتقاد شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ با تاکید بر حضور پر رنگ زنان و جوانان در

وزارت اطلاعات و فرهنگ: قاچاق آثار باستانی کشور نگران کننده است

وزارت اطلاعات و فرهنگ از قاچاق آثار باستانی کشور نگرانی می کند. سخنگوی این وزارت می گوید که چهار دهه جنگ تحمیلی در کشور سبب شده است تا بیش از یک صد هزار آثار باستانی از طریق کشور های همسایه به جهان قاچاق شود. جنگ پدیده ای که همواره از مردم افغانستان قربانی گرفته است.

سادات: حضور جوانان در چوکات شورای عالی صلح کمرنگ است

وزارت اطلاعات و فرهنگ در هم‎کاری با انستیتوت صلح آمریکا در افغانستان، نشستی را تحت عنوان”صلح و جوانان”در کابل برگزار کرده است. معاون جوانان این وزارت می گوید که حضور جوانان در اداره های حکومتی به ویژه شورای عالی صلح کم رنگ است. صلح رویایی دیرینه ای مردم افغانستان است. شهروندان کشور از هر راه

مصطفوی: هنوزهم قوانین رسانه‎ای در کشور با مشکلات روبرو است

وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که هنوز هم قوانین رسانه ای در کشور با مشکلات روبرو است. مسولان این وزارت بر آگاهی دهی مردم از مفاد قوانین رسانه ای در کشور تاکید می کنند. عدم آگاهی شماری از مسوولان حکومتی و شهروندان کشور از قوانین رسانه ای، زمینه فعالیت رسانه ها در کشور را

وزارت فرهنگ کار زار جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر را در کابل راه اندازی کرده است

معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ کار زار جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر را درکابل راه اندازی کرده است. افغانستان کشوری که در تولید مواد مخدر نخستین مقام را در جهان کسب کرده است. مبارزه بامواد مخدر یکی از تعهدات جامعه جهانی در کشور بود، اما با هزینه شدن پول های هنگفت در


Top