آرشیو تگ : وزارت احیا و انکشاف دهات

چهارده باب مکتب در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شد

چهارده باب مکتب در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شد

چهارده باب مکتب در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ به ارزش مجموعی چهل میلیون افغانی از سوی ریاست انکشاف دهات این ولایت ساخته شده است. ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ از ساخت ۱۴ باب مکتب از سوی این ریاست در ولسوالی دهدادی خبر می دهد. عبدالباسط عینی رییس احیا و انکشاف دهات بلخ می

ناامنی و دخالت زورمندان مانع کار وزارت احیا و انکشاف دهات شده است

ناامنی و دخالت زورمندان در برخی از موارد مانع تطبیق پروژه ها وزارت احیا و انکشاف دهات شده است. به هدف رشد و انکشاف روستا های کشور (روز یکشنبه ۸سنبله/شهریور) قرارداد هشتاد پروژه میان وزارت احیا و انکشاف دهات و شوراهای انکشافی روستاها به امضا رسید. این پروژه ها در روستاهای ۱۵ ولایت تطبیق می


Top