آرشیو تگ : هشتم ثور

بزرگداشت از هشتم ثور، روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری

بزرگداشت از هشتم ثور، روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری

از هشتم ثور سالروز پیروزی مجاهدین طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری بزرگداشت شد. سخنرانان این همایش هشت ثور را روز حماسه آفرین و نقطه عطف در تاریخ معاصر کشور یاد کردند. از هشتم ثور، بیست و هفتمین سالروز پیروزی مجاهدین به گونه ای رسمی طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری گرامیداشت شد. در این

حزب نهضت اسلامی افغانستان از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین بزرگداشت کرد

حزب نهضت اسلامی افغانستان طی همایشی در کابل از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین بزرگداشت کرد. سخنرانان این همایش حکومت را متهم می کنند که در راستای حفظ ارزشهای جهاد کوتاهی می کند. حکومت مجاهدین در هشتم ثور سال سیزده هفتاد و یک پس از شکست رژیم کمونیستی به پیروزی رسید. حزب نهضت اسلامی افغانستان

جمعیت فکر: هشتم ثور نقطه عطف در تاریخ سیاسی کشور است

نهاد جمعیت فکر از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین به عنوان نقطه عطف در تاریخ سیاسی کشور یاد می کند. اعضای این نهاد می گویند که در این روز مجاهدین کشور توانستند با شکست کمونیزم، قدرت را از خانواده ها به شهروندان برگردانند. هشــتم ثـــور مصادف است به روز پیروزی مجاهدین افغانستان علیه رژیم کمونیستی.

شورای حراست و ثبات از هشتم ثور سالروز پیروزی مجاهدین بزرگداشت کرد

شماری از فرماندهان و رهبران پیشین جهادی طی همایشی در کابل از بیست و پنجمین سالگرد پیروز جهاد مردم افغانستان بزرگداشت کردند. شماری از رهبران پیشین جهادی، شخصیت های سیاسی و فعالان مدنی طی همایشی در کابل از بیست و پنجمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان بزرگداشت کردند. سخنرانان این همایش رشادت و فداکاری مجاهدین

از بیست وپنجمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان بزرگداشت شد

از بیست وپنجمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. سخنرانان این همایش با ستایش از رشادت و فداکاری مجاهدین در دوره جهاد پیروزی جهاد مردم افغانستان را نقطه پایان حکومت های استبدادی در کشور می دانند. آنان، ایجاد حکومت اسلامی را در کشور از اهداف اساسی مجاهدین می دانند و

مرکز فرهنگی تبیان از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین بزرگداشت کرد

مرکز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تبیان به پیشواز از هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان طی همایشی این روز را گرامی داشت. سخنرانان این همایش از هشتم ثور به عنوان نقط عطف تاریخ در تاریخ مبارزات سیاسی شهروندان کشور یاد می کنند. محمد حسن حسینی یکی از سخنرانان این همایش می گوید که

بزرگذاشت از هشتم ثور، سالروز پیروزی مجاهدین

شماری از فرماندهان پیشین جهادی به پیشواز سال روز پیروزی مجاهدین در کابل محفل بزرگداشت برگزار کردند. برگزار کنندگان این محفل از رشادت و فداکاری های حق طلبانه مجاهدین ستایش کردند. شماری از فرماندهان پیشین جهادی و باشندگان کابل همایشی را به پیشواز از هشتم ثور سالروز پیروزی مجاهدین افغانستان برگزار کردند. باشندگان کابل با


Top