آرشیو تگ : مولانا جلال الدین محمد بلخی

جوانان: تصویر مولانا در شناسنامه های الکترونیک درج شود

جوانان: تصویر مولانا در شناسنامه های الکترونیک درج شود

شماری از جوانان با آغاز کردن کارزاری تحت عنوان” هویت من” از حکومت می خواهند که تصویر شتر را از شناسنامه های الکترونیک بردارد. این جوانان می گویند که افغانستان باوجودی که گذشته فرهنگی روشن دارد؛ اما در شناسنامه های الکترونیک به جای این که تصویر یک شاعر جا داده شود، تصویر شتر گذاشت شده

چو آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فر وآئین وآب

تکساری نو روز جشن طبیعت و ملی، تاریخی و اساطیری آریایان است. یونسکو در هشت میزان ۱۳۸۸ نو روز را به عنوان میراث جهانی ثبت کرد و در چهار حوت ۱۳۸۸ به عنوان جشن جهانی شناخته شد که در متن تصویب شده یی مجموعه عمومی سازمان ملل متحد آمده است: (نو روز جشنی است با

ایرانیان عزیز! انصاف و فقط انصاف!

فقیری دین و فرهنگ و تاریخی مشترک ما را بهم پیوند می دهد و نباید بر اساس خواسته های نفسانی راه مشترک و سرنوشت مشترک ما را فدای این خواسته ها نماییم! افغانستان و ایران به ویژه کشورهایی هستند که از نام تاریخی ایران، زاییده شده اند و فقط ایران است که خود را در

مولانا از مواریث تاریخی و فرهنگی افغانستان است

عبدالعلی‌کوهی/استاد دانشگاه کابل مولانا در سال ۶۰۴ در بلخ زاده شد، وی را از روی دوستی خداوند گار بلخ خوانند. پدرش بهاء ولد مشهور به سلطان العلماء، واعظ، مدرس، فقیه، مفتی و سخنور پر آوازۀ کل قلمرو خوارزم شاه بود. او همواره در دیار خوارزم در سیر و سفر بود و مردم را به پند


Top