آرشیو تگ : مواد خوراکی

شکایت باشندگان کابل از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان

شکایت باشندگان کابل از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان

باشندگان کابل شاکی اند که با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، قمیت مواد غذایی به شکل بی رویه در بازار ها بلند رفته است. همه ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، قمیت مواد خوراکی در بازار های کشور به ویژه بازارهای کابل به شکل بی رویه بلند می رود. باشندگان کابل با نگرانی از افزایش قمیت


Top