آرشیو تگ : مقالات

انسان فقط بانان سیر نمی شود

انسان فقط بانان سیر نمی شود

نویسنده: عارف شهدادی گاندی جمله قشنگی دارند که می‌گوید: انسان فقط با نان سیر نمی‌شود. آری یکی از بزرگ‌ترین نیازهای روحی و روانی انسان‌ها نیاز به تأیید، محبت، عشق و توجه دیگران می‌باشد. مقدمتاً دو نکته لازم است بدانیم اول اینکه تک‌تک افراد بشر نیاز به محبت، عشق، پذیرش، توجه و قدردانی دارند. دوم اینکه

مذاکرات صلح یا تکرار سناریوی گذشته

عنایت در این روزها حرف و حدیث های زیادی از مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان شنیده می شود. علت گرم شدن مذاکرات هم این است که این بار پاکستان میزبانی مذاکرات را به عهده گرفته است. پاکستان به دلیل این که از طالبان طی دو دهۀ گذشته حمایت همه جانبه نموده است، میزبانی این

همه چشم ها بسوی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی!

هارون برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی بدون اصلاح نظام انتخاباتی غیر ممکن گردیده است. اصلاح نظام انتخاباتی زمانی ممکن است که این کمیسیون تمام کمبودی ها را برجسته نماید و آن را غرض اصلاح به دولت پیشنهاد نماید. جامعۀ جهانی در صورتی حاضر است هزینۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ها


Top