آرشیو تگ : معینیت جوانان وزارت اطالاعات و فرهنگ

از روز جهانی «رضا کار» در کابل گرامی داشت شد

از روز جهانی «رضا کار» در کابل گرامی داشت شد

از روز جهانی “رضا کار” در کابل گرامیداشت شد. معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ بر نهادینه شدن فرهنگ رضا کاری در کشور تاکید می کند. پنجم دسامبر مصادف است با روز جهانی “رضا کار”، از این روز همه ساله در سراسر جهان بزرگداشت می شود. هر چند بزرگداشت از روز جهانی “رضاکار” در کشور

انتقاد فعالان مدنی از کارکرد معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ

شماری از فعالان مدنی از بی برنامگی معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد می‎کنند. آنان می‎گویند که بی برنامگی این اداره سبب شده است که شماری زیادی از جوانان کشور را ترک کنند. نبود امنیت، فقر و بیکار سبب شده است که شماری از جوانان از کشور فرار کنند. شماری از فعالان مدنی با


Top