آرشیو تگ : مسعود

مسعود: نهاد های حکومتی باید تخصصی شوند

مسعود: نهاد های حکومتی باید تخصصی شوند

نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می گوید که اداره های حکومتی باید تخصصی شوند. آقای مسعود، موجودیت اداره های موازی در کشور را مانع اصلی اصلاحات حکومتی عنوان می کند. حکومت وحدت ملی به پیش کش کردن حکومتداری خوب و مبازه بافساد در کشور تاکید کرده است. روی این هدف،

مسعود: نقش مجاهدین در سرکوب هراس افگنان موثر است

نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می گوید که نقش مجاهدین در جنگ با هراس افگنی و سرکوب گروه های تروریستی موثر است. آقای مسعود از مجاهدین می خواهد که در برابر مداخلات پاکستان و گروه های ترورییستی مقاومت کنند. رویکرد تازه سران حکومت در پیکار با هراس افگنان افق

مسعود: حکومت داری الکتروینک باعث جلوگیری از فساد می شود

نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می گوید که ایجاد سیستم الکترونیکی در اداره های دولتی می تواند جلو فساد اداری را در کشور بگیرد. فساد گسترده در اداره های دولتی سبب شده است که افغانستان در قطار کشور های فاسد جهان قرار گیرد. حکومت افغانستان بارها بر مبارزه جدی

احمد ضیا مسعود: مجاهدین در گفت‎گوهای صلح شریک ساخته شوند

نمایند ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می گوید که در گفت‎گوهای صلح حضور مجاهدین کم رنگ است و باید این حضور بیشتر شود. از پنجمین سالگرد شهادت مولانا عبدالرحمان سیدخیلی فرمانده پیشین پلیس ولایت کندز و یکی از فرماندهان جهاد و مقاومت در کابل بزرگداشت شد. سخنرانان این همایش رشادت و

مسعود: افغانستان به دلیل نبود نیروی متخصص از رشد اقتصادی بازمانده است

نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می گوید که نبود نیروی بشری متخصص باعث شده است که افغانستان از رشد افتصادی باز ماند. شماری از پژوهشگران همایش علمی در مورد افغانستان از منظر اقتصادی، انجینری و زارعتی را در کابل راه اندازی کرده اند. داکتر فریده مومند وزیر تحصیلات عالی

مسعود: کاغذ پرانی در اداره های دولتی مردم را خسته کرده است

نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می گوید که کاغذ پرانی در اداره های دولتی مردم را به شدت خسته کرده است. هم اکنون در بسیاری از اداره های دولتی از سیستم قدیمی حکومت داری استفاده می شود. این سیستم همواره درد سر ساز بوده است و زمینه را برای

مسعود: منافع پاکستان در بی ثباتی افغانستان است

نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می گوید که منافع پاکستان در ناامنی و بی ثباتی افغانستان است و گفتگوهای صلح باج دادن به این کشور است. پاکستان با حمایت از گروه طالبان و داعش می خواهد به اهدافش در افغانستان برسد. هرچند مقام های پاکستان در صحبت های

احمد ضیا مسعود خواهان تقویت سیستم احصایه در کشور شد

نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب بر تقویت سیستم احصایه در کشور تاکید می کند. از روز جهانی احصایه در همه کشور ها تحت شعار ارقام بهتر و زندگی بهتر بزرگداشت می شود. (روز چهارشنبه ۶عقرب/آبان) در کابل نیز از این روز با اشتراک شماری از مقام های دولتی و

مسعود: بخش خصوصی باید نقش بیشتری در سکتور صحت داشته باشد

نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بر نقش بیشتر بخش خصوصی در سکتور صحت تأکید می کند. امروز یکشنبه ۳عقرب/آبان وزارت صحت عامه در کابل از کاکردهای شماری از داکتران تقدیر کرد. احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب با تقدیر از کارکرد این

احمد ضیا مسعود: سیستم کنترل مارکیت در کشور وجود ندارد

نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می گوید سیستم منظمی که بتواند بازار را کنترل کند در کشور وجود ندارد. اداره ملی استندرد از روز جهانی استندرد با اشتراک نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب بزرگداشت کرد. مجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی اداره ملی استندرد از


Top