آرشیو تگ : محصولات

نمایشگاه حمایت از محصولات داخلی در کابل برگزار شد

نمایشگاه حمایت از محصولات داخلی در کابل برگزار شد

نمایشگاه حمایت از تولیدات داخلی در باغ بابر در کابل برگزار شده است. مسوولان برگزاری این نمایشگاه برنهادینه شدن فرهنگ استفاده از محصولات داخلی تأکید می کنند. استفاده از تولیدات داخلی در راستای رشد اقتصاد کشور و کاهش میزان وابستگی به تولیدات خارجی با اهمیت گفته شده است. به همین هدف روز (پنج شنبه ۲۴سرطان/تیر)

سیزده مرکز جمع آوری و بسته بندی محصولات باغداری در کشور افتتاح شد.

سیزده باب مرکز جمع آوری و بسته بندی محصولات باغداری در شش زون زراعتی کشور افتتاح شد.اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری، برای معیاری شدن و بسته بندی محصولات باغداری، از افتتاح ۱۳ باب مرکز جمع آوری و بسته بندی محصولات باغداری در کشور خبر می دهد. وی یکی از این مرکز های بسته بندی


Top