آرشیو تگ : محصولات داخلی

نمایشگاه حمایت از محصولات داخلی در کابل برگزار شد

نمایشگاه حمایت از محصولات داخلی در کابل برگزار شد

نمایشگاه حمایت از تولیدات داخلی در باغ بابر در کابل برگزار شده است. مسوولان برگزاری این نمایشگاه برنهادینه شدن فرهنگ استفاده از محصولات داخلی تأکید می کنند. استفاده از تولیدات داخلی در راستای رشد اقتصاد کشور و کاهش میزان وابستگی به تولیدات خارجی با اهمیت گفته شده است. به همین هدف روز (پنج شنبه ۲۴سرطان/تیر)


Top