مجلس نمایندگان بایگانی - صفحه 40 از 50 - شبکه تلویزیون نور

آرشیو تگ : مجلس نمایندگان

نارضایتی اعضای مجلس نمایندگان از کار کرد یک ساله شان

نارضایتی اعضای مجلس نمایندگان از کار کرد یک ساله شان

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی نتوانسته اند به درستی مسوولیت های خود را انجام دهند. روز های شنبه مجلس نمایندگان نشست عمومی دارد اما در این شنبه به سبب تکمیل نشدن نصاب، نشست عمومی مجلس لغو شد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان اعتراف می کنند که در سال

اعضای مجلس نمایندگان روند گفت‎گوهای صلح را شفاف نمی دانند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که مردم در جریان گفت‎گوهای صلح قرار ندارند و این مساله برای آنها غیرقابل قبول است. پیش از آغاز نشست های چهارجانبه در مورد آغاز گفت‎گوهای صلح حکومت بارها اعلام کرده بود که گفت‎گوهای صلح را در پشت درهای بسته به پیش نمی برد و مردم را در

نعمت الله غفاری معاون دوم مجلس نمایندگان شد

پس از پنج دور رقابت برای احراز کرسی معاونیت دوم مجلس نمایندگان، سر انجام نعمت الله غفاری در یک راگیری اکثریت آرای اعضای حاضر در مجلس را از آن خود کرد و به عنوان معاون دوم مجلس انتخاب شد. در چهار دور انتخابات بر سر احراز کرسی معاونیت دوم مجلس نمایندگان افراد زیادی رقابت کردند

اعضای مجلس نمایندگان بار دیگر نتوانستند معاون دوم این مجلس را انتخاب کنند

اعضای مجلس نمایندگان در چهارمین دور رأی گیری هم نتوانستند معاون دوم مجلس را انتخاب کنند. در این دور نذیر احمد احمدزی و نعمت الله غفاری برای بدست آوردن پست معاونیت دوم رقابت کردند که هیچ کدام نتوانست رای اکثر اعضای مجلس را به دست بیاورند. عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان می گوید که مطابق

نمایندگان : حکومت از اختلافات گروه های طالبان استفاده درست نکرده است

حکومت باید از اختلاف طالبان برای سرکوبی این گروه استفاده کند. شماری از نمایندگان مجلس با بیان این مطلب می گویند که حکومت نتوانسته است تاکنون از این اختلافات به نفع کشور و سرکوب طالبان استفاده کند. هم اکنون گروه طالبان به شش گروه تقسیم شده است و از چند ماه بدین سو جنگ های

به جز معاون دوم باقی هیات اداری مجلس نمایندگان انتخاب شدند

به جز معاون دوم مجلس نمایندگان باقی هیأت اداری این مجلس انتخاب شدند. پس از سه دور رقابت برکرسی معاونیت اول مجلس نمایندگان سر انجام ظاهر قدیر با گرفتن اکثریت آرا به عنوان معاون اول این مجلس انتخاب شد. اما کرسی معاونیت دوم مجلس نمایندگان هنوزهم خالی است. در سومین دور انتخابات بر کرسی معاونیت

نمایندگان: برای انتخاب هیات اداری مجلس رشوت میلیون دالری سرازیر شده است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان ادعا دارند که میلیون ها دالر برای تعیین هیأت اداری این مجلس پایین و بالا شده است. به گفته آنان به همین دلیل تاکنون آنان موفق نشده اند تا هیأت اداری مجلس را انتخاب نمایند. یک هفته از آغاز کار مجلس نمایندگان می گذرد؛ اما نمایندگان در انتخاب معاون اول

مجلس نمایندگان در سومین روز کاری خود بازهم نتوانست معاون اول و دوم این مجلس را انتخاب کند

با گذشت سه روز کاری اعضای مجلس نمایندگان نتوانستند معاون اول و معاون دوم این اتاق شورای ملی را انتخاب کنند. معاونیت اول سه بار و معاونیت دوم چهار بار میان شماری از اعضای مجلس نمایندگان به رقابت گذاشته شد؛ اما یک هیچ یک نتوانست رای اکثر اعضای مجلس را به دست بیاورد. اما مجلس

عرفان الله عرفان معاون منشی مجلس نمایندگان انتخاب شد

اعضای مجلس نمایندگان در دومین روز کاری شان، به هدف تعیین هیأت تازه اداری برای دور دوم پای صندوق های رأی دهی رفتند، اما تنها توانستند معاون منشی مجلس را انتخاب کنند. کرسی های معاونیت اول و دوم و همچنان معاونیت منشی مجلس نمایندگان برای بار دوم به رای گیری گذاشته شد. در این دور

عبدالرووف انعامی دبیر مجلس نمایندگان انتخاب شد

اعضای مجلس نمایندگان در دومین روز کاری سال ششم دور شانزدهم به هدف تعیین هیأت تازه اداری پای صندوق های رأی دهی رفتند، اما تنها توانستند دبیر/منشی این مجلس را انتخاب کنند. مطابق اصول داخلی مجلس نمایندگان باگذشت هرسال به جز رییس، کرسی دیگر اعضای هیأت اداری به رای گذاشته می شود. به همین دلیل


Top