آرشیو تگ : مجلس نمایندگان

اعضای مجلس: حکومت به دنبال تفرقه افگنی میان اقوام در ولایت غزنی است

اعضای مجلس: حکومت به دنبال تفرقه افگنی میان اقوام در ولایت غزنی است

کسانی که با استفاده از حوزه ای کردن انتخابات بحث قومی را در شماری از ولایت های کشور دامن می زنند، خاین ملی اند. پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات مجلس نمایندگان را در ولایت غزنی به گونه حوزه ای برگزار می کند، اعتراض های شدیدی در پیوند به این

نگرانی مجلس نمایندگان از پیوند کلیه به شکل غیرقانونی در کشور

شهروندان خارجی در افغانستان به شکل غیرقانونی پیوند کلیه”گرده” می شوند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که هم اکنون فروش غیرقانونی کلیه در شماری از کلینیک های شخصی در کشور وجود دارد. ناامنی، فقر و تنگدستی سبب شده است که شماری از شهروندان به هدف به دست آوردن پول،”گرده” خود را بفروشند و

مجلس نمایندگان: افزایش ارزش دالر در برابر افغانی نگران کننده است

حکومت در راستای کنترل ارزش دالر در کشور ضعیف عمل می کند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان با بیان این مطلب می گویند سیاست را که حکومت برای کنترل ارزش دالر روی دست گرفته است پاسخگو نیست. با گذشت هر روز ارزش دالر در کشور افزایش پیدا می کند. هم اکنون یک دالر به هفتاد

نمایندگان غزنی در مجلس ارگ را به تفرقه افگنی متهم کردند

شماری از نمایندگان مردم غزنی در مجلس نمایندگان، ارگ ریاست جمهوری را به تفرقه افگنی میان اقوام ساکن در کشور متهم می کنند. (روز پنجشنبه ۱۴ سرطان/تیر) در کابل گردهمایی مردمی در واکنش به حوزه ای شدن انتخابات در ولایت غزنی برگزار شد. اشتراک کنند گان در این گردهمایی می گویند که حکومت با حوزه

مجلس: در عقب حمله انتحاری به جان سیک ها و هندوها استخبارات پاکستان است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که در عقب حمله مرگبار انتحاری در ولایت ننگرهار و کشته شدن هفده تن از اهل هنود به شمول تنها نامزد سیک ها در انتخابات مجلس نمایندگان، استخبارات پاکستان دست دارد. اعضای مجلس خواهان بررسی همه جانبه این حمله شده اند. در همین حال، رییس اجرای حکومت این

نمایندگان مجلس: حوزه ای کردن انتخابات در ولایت غزنی برتری جویی قومی است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که حکومت با حوزه ای کردن انتخابات در ولایت غزنی به دنبال تفرقه افگنی میان اقوام کشور است.این نمایندگان می گویند که حوزه ای کردن انتخابات در ولایت غزنی برتری جویی قومی است. پس از ماه ها بسته ماندن دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی، سرانجام روز

معاون مجلس: رییس جمهورغنی از امکانات دولتی سوی استفاده می کند

معاون مجلس نمایندگان می گوید که رییس جمهور از امکانات حکومتی به نفع شخصی خود استفاده می کند. گزارش هایی منتشر شده است که محافظان ویژه ریاست جمهوری با حضور در دفتر کار علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب او را به خانه اش منتقل و دفتر کاری وی را مهر و لاک کرده

اعضای مجلس: واگذاری مناطق امن به طالبان به معنای تجزیه کشور است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که بی برنامگی حکومت در روند صلح و احتمال واگذاری مناطق امن به گروه طالبان زمینه سازی برای تجزیه کشور است. نیروهای امنیتی کشور در آتش بس یک طرفه به سر می برند و گروه طالبان هم اکنون در شماری از ولایت های کشور حمله های شدیدی را

اعضای مجلس: پیشبرد گفتگوهای صلح گنگ است

حکومت قصد دارد بخشی از جغرافیایی افغانستان را به نام منطقه امن به افراد وابسته به گروه طالبان واگذار کند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان تامین صلح در کشور را یک نیاز می دانند و می گویند که پیشبرد روند گفتگوهای صلح در کشور گنگ است. در این اواخر اقدام های جدی برای تامین صلح

مجلس نمایندگان: حکومت اراده ای برای برگزاری انتخابات شفاف ندارد

شماری از اعضای مجلس نمایندگان نسبت به سلامت انتخابات پیشرو شک دارند. آنان می گویند که حکومت اراده ای برای برگزاری انتخابات شفاف ندارد و روندی را که حکومت برای برگزاری انتخابات روی دست گرفته است سلامت انتخابات را به چالش خواهد کشید. با آنکه روند بررسی نامزدان مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی از سوی


Top