آرشیو تگ : مالیات

اتاق تجارت و صنایع: قانون مالیات تعدیل شود

اتاق تجارت و صنایع: قانون مالیات تعدیل شود

اتاق تجارت و صنایع پیش پرداخت مالیاتی برای سکتور خصوصی را مشکل زا می داند و خواهان تعدیل قانون اداره امور مالیات است. مسوولان اتاق تجارت و صنایع از کار کرد حکومت در راستای رشد سکتور خصوصی سخت انتقاد می کنند. عتیق الله نصرت رییس اتاق تجارت و صنایع می گوید که حکومت با اجرای

وزیر مالیه از افزایش بیست درصدی عوایید حکومت خبر می دهد

وزارت مالیه می گوید که عوایید حکومت نسبت به سال گذشته بیست درصد افزایش یافته است. افزایش بیست درصدی مالیات در یک سال گذشته در سیزده سال اخیر بی پیشینه بوده است. درآمد حکومت طی سال مالی ۱۳۹۴ در مقایسه به سال مالی ۱۳۹۳بیش از بیست درصد افزایش داشته است. گرد آوری این درآمده ها


Top