آرشیو تگ : قانون کاپی رایت

وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار تعدیل قانون کاپی رایت در کشور شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار تعدیل قانون کاپی رایت در کشور شد

مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ بر تعدیل قانون کاپی رایت تأکید می کنند. فاضل سانچارکی معین نشراتی این وزارت می گوید که این قانون مشکل دارد و باید برای جلوگیری از ضایع شدن حق صاحب اثر، تعدیل شود. سرقت ادبی از مواردی است که در افغانستان جدی گرفته نمی شود. اگر نویسندگان اخلاق نویسندگی و


Top