آرشیو تگ : قانون ثبت احوال نفوس

دفاع اعضای مجلس سنا از فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس

دفاع اعضای مجلس سنا از فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس

شماری از اعضای مجلس سنا اتهام اخیر مجلس نمایندگان مبنی بر معامله گری شماری از اعضای این مجلس در پیوند به فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس را رد می کنند. آنان می گویند که کمیته مختلط با حضور اعضای دو مجلس این فرمان را تایید کرده و هیچ گونه معامله گری

مجلس نمایندگان خواهان تجدید نظر در فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس شد

مجلس نمایندگان در واکنش به اعلام نتیجه کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس، مجلس سنا را متهم به نقض قانون می کند. نمایندگان مجلس می گویند که قانون ثبت احوال نفوس خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس تایید شده است. اعضای مجلس نمایندگان از فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت

واکنش منفی مجلس نمایندگان به تایید قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط

رییس مجلس نمایندگان شماری از اعضای کمیته مختلط که برای بحث در مورد قانون ثبت احوال نفوس مامور شده بودند به معامله گری متهم می کند. آقای ابراهیمی می گوید که اعضای کمیته مختلط به دلیل فشارها از سوی حلقات خاص در جلسه مشترک این کمیته حضور نیافته اند. فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد

اختلاف نمایندگان مجلس برسر ردفرمان رییس جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس

شماری از اعضای مجلس نمایندگان از رد فرمان فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان انتقاد می کنند اما شمار دیگری از اعضای مجلس می گویند آنانی که موافق فرمان رییس جمهور اند می کوشند افغانستان را تجزیه کنند. مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه خود، فرمان

صدها تن در کابل برضد توشیح دوباره قانون ثبت احوال نفوس اعتراض کردند

توشیح قانون ثبت احوال نفوس از سوی رییس جمهور واکنش های جدی بسیاری از شهروندان کشور را در پی داشته است. شماری از اعضای جنبش دفاع از قانون، توشیح دوباره این قانون از سوی رییس جمهور را خلاف قانون می دانند و خوهان عملی شدن قانون اند که از سوی مجلس نمایندگان دو سال قبل


Top