آرشیو تگ : قانون اساسی

ریاست اجرایی در باره تعدیل قانون اساسی ارگ را مقصر می داند

ریاست اجرایی در باره تعدیل قانون اساسی ارگ را مقصر می داند

شماری از آگاهان سیاسی ریاست اجرایی حکومت را در تطبیق توافق نامه حکومت وحدت ملی به ناتوانی متهم می کنند. اما ریاست اجرایی مسوولیت این کم کاری را به شانه ارگ ریاست جمهوری می اندازد. سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که تاخیرهای هدفمند در زمینه اصلاحات انتخاباتی از سوی ارگ ریاست جمهوری سبب شد تا

دانش: نقض قانون اساسی نباید اعتبار این قانون را زیر سوال ببرد

از چهاردهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نقض و تطبیق نشدن قانون اساسی را می پذیرد و می گوید که نقض قانون اساسی نباید اعتبار این قانون را زیر سوال ببرد. میزبانی این گردهمایی را کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به

قانون اساسی کشور شامل نصاب آموزشی می شود

مسوولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گویند که تلاش می شود تا در سال آینده قانون اساسی کشور شامل نصاب آموزشی شود. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و وزارت معارف طی همایشی از هفته قانون اساسی در کشور گرامیداشت کرد. قانون اساسی کشور در دوازده فصل و ۱۶۲ ماده در

تاکید رییس جمهور غنی برتطبیق قانون اساسی کشور

رییس جمهوری کشور برتطبیق قانون اساسی تاکید می‎کند. محمد اشرف غنی می‎گوید که افغانستان از عدم تطبیق قانون رنج می‎برد و باید به این مشکل خاتمه داده شود. رییس جمهور غنی با صدور فرمانی از چهاردهم ماه جدی/دی تا بیستم این ماه را هفته بزرگداشت از قانون اساسی عنوان کرده است. وی دستور داده است

داکتر عبدالله: برای تغیر نظام از ریاستی به پارلمانی باید قانون اساسی تعدیل شود

رییس اجرایی حکومت برتعدیل قانون اساسی و تغییر نظام در کشور تاکید می‎کند. عبدالله عبدالله می‎گوید که تعدیل نظام خلاف قانون اساسی نیست و باید موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی در زمینه تغیر نظام از ریاستی به پارلمانی عملی شود. از سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی در ارگ ریاست جمهوری طی همایشی بزرگداشت شد. در

قانون اساسی بیشتر ازسویی مقام های حکومتی نقض شده است

رییس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی می‎گوید که چگونگی تطبیق این قانون به ویژه در بیش از یک دهه پسین باچالش های رو برو بوده است. به گفته رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در بیش از یک دهه پسین بیشتر ادارات و مقام های حکومتی قانون اساسی را به چالش کشیده اند. قانون

وزارت خارجه از سیزدهمین سال‎روز تصویب قانون اساسی کشور بزرگداشت کرد

وزارت امور خارجه از سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور بزرگداشت کرد. معین سیاسی این وزارت می‎گوید که برای حاکمیت قانون در کشور باید کمپاین آگاهی دهی راه اندازی شود. در بیش از یک دهه پسین در راستای آگاهی دهی از حاکمیت قانون در کشور کارهای موثر انجام نشده است. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی

با تطبیق درست قانون اساسی بسیاری از مشکلات کنونی در کشور حل می شود

وزارت اطلاعات و فرهنگ بر تطبیق کامل قانون اساسی در کشور تأکید می کند. مسوولان این وزارت می گویند که اگر قانون اساسی به صورت درست تطبیق شود، بسیاری از مشکل های کنونی در کشور حل می شود. معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، نشستی را تحت عنوان”نقش جوانان در تطبیق قانون اساسی

نامزدان کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی و دادگاه عالی رای تایید گرفتند

مجلس نمایندگان به یک نامزد عضویت در دادگاه عالی و شش نامزد عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رای تأیید داد. چندی قبل شش تن به عضویت در کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی و یک تن به عضویت در دادگاه عالی از سوی ریاست جمهوری جهت اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی


Top