آرشیو تگ : قابله

وزیر صحت: به یازده هزار قابله در سراسر کشور نیاز است

وزیر صحت: به یازده هزار قابله در سراسر کشور نیاز است

وزارت صحت می گوید که بیش از چهار صد مرکز صحی در کشور قابله ندارد. به گفته مسوولان این وزارت، به یازده هزار قابله نیاز است تا در سراسر کشور مشکل کمبود قابله رفع گردد. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید که دست رسی باشندگان دور دست کشور به خدمات صحی به ویژه


Top