آرشیو تگ : فعالان مدنی

فعالان مدنی خواهان ختم معضل سرپرستی در ارگانهای امنیتی شدند

فعالان مدنی خواهان ختم معضل سرپرستی در ارگانهای امنیتی شدند

شماری از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی دوامدار شدن کار سرپرستان در ارگان های حکومتی به ویژه ارگان های امنیتی را یکی عوامل تشدید جنگ در کشور عنوان می کنند و تاکید می کنند که باید به این معضله پایان داده شود. چهار ماه قبل رییس جمهور فرمانی را به هدف افزایش معیاد سرپرستی در

انتقاد فعالان مدنی ولایت های پکتیکا، پکتیا و خوست از افزایش بیکاری در کشور

شماری از فعالان مدنی ولایت های پکتیکا، پکتیا و خوست از افزایش بیکاری در کشور و برخورد های سلیقوی در اداره های دولتی این ولایات انتقاد می کنند. افزایش میزان بیکاری در کشور یکی از مشکل های جدی در برابر حکومت بوده است. مردم همواره از این بابت حکومت را انتقاد کرده اند. شماری از

فعالان مدنی: مولوی عبدالرحمان سردسته گروه طالبان در غور محاکمه شود

شماری از فعالان مدنی با نکوهش کشتار دسته جمعی چهارده مسافر در ولایت غور، خواستار محاکمه مولوی عبدالرحمان عامل اصلی این رویداد اند. در دوم اسد/مرداد سال گذشته، گروه طالبان به سرکردکی مولوی عبدالرحمان چهارده غیرنظامی را در حومه شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور به شهادت رساندند. این رویداد انتقادهای زیادی را در پی

دیوار مهربانی برای کمک به نیازمندان در شهر کابل گشایش یافت

شماری از فعالان مدنی در کابل اقدام به ایجاد دیوار مهربانی برای کمک به نیازمندان این شهر کردند. این فعالان مدنی با نوشتن شعار های نیاز داری بردار، نداری بگذار از تمامی شهروندان می خواهند تا به افراد نیازمندان کمک کنند. شماری از فعالان مدنی با یک حرکت نمادین در کابل دست به ایجاد دیوار

فعالان مدنی: مقام های حکومت برای بسترسازی طالبان در بغلان دست دارند

شماری از فعالان مدنی در کابل از بهر افزایش ناامنی ها در شمال کشور دست به راهپیمایی زدند. این معترضان ناامنی های شمال کشور را یک دسیسه می دانند و می گویند که شماری از مقام های حکومت در این ناامنی دست دارند. هارون معترف یکی از معترضان می گوید: کسانی که از درون نظام

اهدای لوح شرم نامه از سوی فعالان مدنی و سیاسی به رهبران حکومت وحدت ملی

شماری از فعالان مدنی در یک حرکت نمایشی به رهبران حکومت وحدت ملی” لوح شرم نامه” اهدا کردند. فعالان مدنی می گویند که رهبران حکومت در مدت یک نیم سال زمامداری خود، برنامه برای بهبود وضعیت کشور نداشته اند. به باور این فعالان مدنی، با سپرده شدند ساحه دندغوری ولایت بغلان به گروه طالبان از

فعالان مدنی: رییس جمهور برای ادامه اصلاح نظام انتخاباتی فرمان صادر کند

بدون اصلاح نظام انتخاباتی کشور برگزاری هرنوع انتخابات، برای مردم زیانبار خواهد بود. اصلاح نظام انتخاباتی خواست اساسی شهروندان کشور است، اما روند آوردن اصلاحات ازسویی حکومت به بن بست مواجه شده است. عباس فراسو فعال مدنی می گوید که حکومت مکلف به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور است. آقای فراسو می افزاید که

فعالان مدنی: اصلاحات در نظام انتخاباتی خواست مردم افغانستان است

  تصمیم مجلس نمایندگان در رابطه به اصلاحات نظام انتخاباتی سبب تشویش شهروندان کشور شده است. اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور یکی از خواست های اساسی مردم به شمار می رود. حکومت وحدت ملی نیز گام هایی را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور برداشته است. اما مجلس نمایندگان با اصلاحات که ازسوی حکومت

فعالان مدنی: رد فرمان های رییس جمهور از سوی مجلس نمایندگان خلاف منافع ملی است

شمار از نهاد های مدنی رد فرمان های تقنینی ریاست جمهوری از سوی مجلس نمایندگان را خلاف منافع ملی کشور می دانند. چند فرمان تقنینی ریاست جمهوری از سویی مجلس نمایندگان رد شده است. فعالان مدنی می گویند که رد فرمان های تقنینی ریاست جمهوری در مورد انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی از سوی مجلس

فعالان مدنی: حکومت توان رسیدگی به جنایت های طالبان را ندارد

  شماری از فعالان مدنی می گویند که حکومت در راستای رسیدگی به “جنایت های جنگی در چهارده سال اخیر”ناکام بوده است. شماری از فعالان مدنی از عدم اراده حکومت در راستای رسیدگی به جنایت های صورت گرفته در چهارده سال اخیر در کشور نگرانی می کنند. به گفته این فعالان مدنی، جنایت هایی که


Top