آرشیو تگ : فعالان حقوق زن

فعالان حقوق زن خواهان نقش بیشتر زنان در روند گفتگوهای صلح شدند

فعالان حقوق زن خواهان نقش بیشتر زنان در روند گفتگوهای صلح شدند

شماری از فعالان حقون زن خواستار اشتراک گسترده زنان در روند گفتگوهای صلح شدند. آنان می گویند که نقش زنان در روند گفتگوهای صلح کمرنگ است و باید این نقش تقویت شود.  شماری از فعالان حقوق زنان از پیشبرد روند گفتگوهای صلح حکومت با افراد وابسته به گروه طالبان انتقاد می کنند. آنان می گویند

انتقاد فعالان حقوق زن از عملکرد کمیسیون منع خشونت علیه زنان در کشور

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، نقش کمیسیون منع خشونت علیه زنان را در کار رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در کشور ضعیف عنوان می کند. یافته های این نهاد نشان می دهد که در پنج ولایت کشور تاکنون آمار دقیق خشونت علیه زنان ثبت نشده است. پس از سال ۲۰۰۱ و حضور جامعه

انتقاد فعالان حقوق زن از حضور کمرنگ زنان در سکتورهای اقتصادی کشور

شماری از فعالان مدنی و فعالان زن از حضور کمرنگ زنان در سکتور اقتصادی کشور انتقاد می کنند. هشتم مارچ برابر است با روز جهانی زن. از این روز همه ساله در سراسر جهان به ویژه در افغانستان به گونه ی خاصی گرامیداشت می شود. به هدف گرامیداشت از هشتم مارچ روز جهانی زنان اولین

فعالان حقوق زن: آزار و اذیت زنان در ارگانهای امنیتی نگرانی کننده است

شماری از فعالان حقوق زن از افزایش آزار و اذیت زنان در ارگانهای امنیتی کشور نگرانی می کنند. آنان می گویند که نبود تشناب های زنانه و اتاق های تبدیل لباس از مشکل های عمده زنان است. هم اکنون یک هزار زن در ارتش ملی، سه هزار زن در پلیس ملی و هفت صد زن

انتقاد فعالان حقوق زن از رهبران حکومت وحدت ملی

شماری از بانوان کشور به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن از آزار و اذیت زنان در محیط کار شکایت می کنند. این بانوان می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی توجه لازم به حل مشکل های زنان ندارند. نهاد دیدبان رسانه های آزاد افغانستان در هماهنگی با شماری از فعالان مدنی از هشتم مارچ

فعالان حقوق زن: زنان در افغانستان با مشکل های زیاد مواجه اند

هشتم مارچ برابر است با روز جهانی زنان، به همین بهانه شماری از بانوان و فعالان مدنی به پیشواز از این روز برنامه ی ادبی در کابل برگزار کرده اند. در این محفل کتابی نیز رونمایی شد که در آن مشکل ها فرا راه زنان برجسته شده است. زهرا یگانه نویسنده این کتاب می گوید


Top