آرشیو تگ : عطا محمد نور

استاد عطا محمد نور: ما ضد نظام نیستیم اما برای تامین عدالت مبارزه می کنیم

استاد عطا محمد نور: ما ضد نظام نیستیم اما برای تامین عدالت مبارزه می کنیم

از بیست و سومین سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان طی همایشی در بلخ گرامیداشت شد. استاد عطا محمد نور والی بلخ یکبار دیگر تاکید کرد که در برابر بی عدالتی ها ایستادگی می کند و تا رسیدن به خواسته هایش به مبارزات خود ادامه خواهد داد. اشتراک کنندگان استاد مزاری

تاکید استاد عطا محمد نور والی بلخ بر تغییر نظام سیاسی در کشور

استاد عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و والی بلخ بر تغییر نظام سیاسی کشور تاکید می کند. استاد عطا محمد نور می گوید که نظام متمرکز کنونی نمی تواند پاسخ گوی نیازمندی های مردم و کثرت گرایی قومی باشد و باید به صدارتی تغییر کند. بیش از دوماه از تصمیم ارگ در

حمایت عالمان دین از استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ

شماری از عالمان دین با حمایت از استاد عطا محمد نور والی بلخ، حکومت را به انحصار قدرت در ارگ و قوم گرایی متهم می کنند. آنان با نگرانی از وضعیت کنونی کشور می گویند که کار حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است. در ادامه حمایت های مردمی از استاد عطا محمد نور رییس

اعلام حمایت باشندگان ولایت تخار از استاد عطا محمد نور

شماری از باشندگان ولایت تخار از استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ اعلام حمایت کردند. آنان رییس جمهورغنی را به انحصار قدرت در ارگ متهم می کنند و می گویند که سیاست حذف گرایانه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. برکناری استاد عطا محمد نور والی بلخ از سوی رییس جمهورغنی موج از واکنش

حمایت باشندگان ولسوالی های کابل از استاد عطا محمد نور

باشندگان شماری از ولسوالی های ولایت کابل طی همایشی از استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ اعلام حمایت کردند. اشتراک کنندگان این همایش با انتقاد از سیاست های نادرست حکومت می گویند که هرگونه توطیه مبنی بر حذف چهره های جهادی اهانت به ارزش های جهاد و مقاومت است و آنان در برابر این

حمایت احمد ضیا مسعود از موضع گیری استاد عطا محمد نور در مقابل تصمیم حکومت مرکزی

احمد ضیا مسعود معاون جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که حکومت اراده جدی برای سرکوب گروه های هراس افگن به ویژه طالبان ندارد. آقای مسعود که در همایشی در کابل صحبت می کرد، از موضع گیری اخیر استاد عطا محمد نور والی بلخ در مقابل تصمیم حکومت ستایش و حکومت را به تعهد شکنی متهم

استاد عطا محمد نور شورای امنیت ملی را به توطیه چینی علیه رهبران سیاسی متهم می کند

استاد عطا محمد نور والی بلخ می گوید که شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی بیشتر بودجه خود را صرف توطیه علیه رهبران سیاسی کشور می کنند. وی از رهبری شورای امنیت و ریاست عمومی امنیت ملی خواست که پول ها را به نفع تامین صلح در کشور هزینه کنند نه توطیه. استاد

استاد عطا محمد نور: حکومت در تامین امنیت شهروندان کشور ناکام مانده است

استاد عطا محمد نور والی بلخ حکومت را متهم می کند که در راستای تامین امنیت شهروندان کشور کوتاه آمده است. والی بلخ می گوید که، حکومت به برخی از حلقات پول توزیع کرده است که، در شمال کشور در میان مردم تفرقه افگنی کنند. استاد عطا محمد نور والی بلخ در دیدار باشماری از

حمایت باشندگان کابل از استاد عطا محمد نور والی بلخ

شماری از باشندگان کابل حمایت شان را از استاد عطا محمد نور والی بلخ اعلام کردند. آنان سران حکومت را به تفرقه افگنی در میان اقوام مختلف کشور متهم می کنند و می گویند که سران حکومت می خواهند با حذف چهره های جهادی پروژه داعش را در شمال کشور تطبیق کنند. آنان می گویند

هشدار استاد عطا محمد نور به حکومت: عواید گمرک حیرتان را به مرکز قطع می کنم

استاد عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی می گوید که در صورت ناچل شدن امضایش، عواید گمرک حیرتان را به حکومت مرکزی قطع می کند. وی در واکنش به اظهارات اخیر اداره ارگانها محلی به حکومت هشدار می دهد که وضعیت را از این کرده بدتر نکند. استاد عطا محمد نور


Top