آرشیو تگ : عالمی بلخی

بلخی: رقم برگشت پناهجویان به کشور کاهش یافته است

بلخی: رقم برگشت پناهجویان به کشور کاهش یافته است

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در یک سال گذشته رقم برگشت کنندگان به کشور به سبب گسترش ناامنی ها کاهش یافته است. با توجه به وضعیت پناهجویان افغانستان در کشور های اروپایی این روز ها یک بار دیگر مسأله مهاجرت نزد حکومت بالا گرفته است. عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان

بلخی: وزارت مهاجرین برای جلوگیری از مهاجرت ها کار چشم گیر نکرده است

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که این وزارت کار را که برای جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی انجام می داد، نداده است. روز (یکشنبه ۲۱ عقرب/آبان) در نمایشگاه عکس، عکس های گرفته شده توسط یک نوجوان هالندی از جریان مهاجرت های غیر قانونی به نمایش گذاشته شد. تصاویر این نمایشگاه حکایت از


Top