آرشیو تگ : عالمی بلخی

بلخی: در چهار سال گذشته بیش از سه میلیون مهاجر به کشور برگشته اند

بلخی: در چهار سال گذشته بیش از سه میلیون مهاجر به کشور برگشته اند

مجلس سنا وزیر مهاجرین و عودت کنندگان را از بهر چگونگی مصرف کمک ها به بیجاشدگان داخلی به نشست این مجلس فرا خواند. عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می ‌گوید که طی چهار سال گذشته بیش از سه میلیون و یکصد هزار عودت کننده به کشور برگشته‌ اند. وزیر مهاجرین می افزاید که

بلخی: وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای یونان، ترکیه و اندونیزیا نگران کننده است

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از وضعیت مهاجرین کشور در کشورهای یونان، ترکیه و اندونیزیا نگرانی می کند. جنگ، نا امنی، فقر و بیکاری از علت های اصلی ترک کشور شده است. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که وضعیت مهاجران افغانستان به تناسب سال های قبل در کشور های

بلخی: شمار بیجا شدگان داخلی به یک میلیون و چهار صد هزار تن رسیده‌ است

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از افزایش شمار بیجاشدگان داخلی در کشور نگرانی می کند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که تنها در در سال ‌جاری بیش از دوصد هزار تن در داخل کشور بیجا شده‌اند که نیاز به کمک دارند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنند‌گان می‌گوید که خشکسالی

بلخی: در سه ماه گذشته بیش از یک هزار مهاجر افغان از ترکیه به کشور برگشته ‌اند

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که در سه ماه گذشته یکهزار و ششصد مهاجر افغانستانی از ترکیه به کشور برگشته ‌اند. سید حسین عالمی بلخی می گوید که برای صحبت در مورد اخراج پناهجویان افغانستان از ترکیه، یک هیأت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به انقره سفر کرده است.  وزیر مهاجرین و عودت کنندگان

بلخی: رقم برگشت پناهجویان به کشور کاهش یافته است

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در یک سال گذشته رقم برگشت کنندگان به کشور به سبب گسترش ناامنی ها کاهش یافته است. با توجه به وضعیت پناهجویان افغانستان در کشور های اروپایی این روز ها یک بار دیگر مسأله مهاجرت نزد حکومت بالا گرفته است. عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان

بلخی: وزارت مهاجرین برای جلوگیری از مهاجرت ها کار چشم گیر نکرده است

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که این وزارت کار را که برای جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی انجام می داد، نداده است. روز (یکشنبه ۲۱ عقرب/آبان) در نمایشگاه عکس، عکس های گرفته شده توسط یک نوجوان هالندی از جریان مهاجرت های غیر قانونی به نمایش گذاشته شد. تصاویر این نمایشگاه حکایت از


Top