آرشیو تگ : طنز

مجموعه طنزی خجالت التواریخ رونمایی شد

مجموعه طنزی خجالت التواریخ رونمایی شد

نخستین مجموعه طنزی حفیظ الله مصداق تحت عنوان «خجالت التوریخ» امروز در کابل رونمایی شد. آقای مصداق در این مجموعه به موضوعات سیاسی و اجتماعی از دریچه طنزی نگاه انداخته است. طنز در کنار سایر گونه های مطبوعاتی مانند گزارش و مصاحبه در رسانه های کشور جا باز کرده است. به باور کارشناسان عرصه رسانه،


Top