آرشیو تگ : صلاح الدین

تأکید وزیر امور خارجه کشور و رییس جمعیت اسلامی افغانستان بر آموزش جوانان

تأکید وزیر امور خارجه کشور و رییس جمعیت اسلامی افغانستان بر آموزش جوانان

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در پیامی روز جهانی جوانان را تبریک گفته است. در این پیام آمده است: سرمایه گزاری ثمر بخش یک جامعه، در حقیقت سرمایه گزاری در راستای آموزش و پرورش جوانان و برنامه ریزی در جهت تحقق خواست ها و نیاز های آنان است.

بمناسبت بیست و سومین سالگشت شورای اهل حل و عقد

پوهنمل سید عنایت الله شاداب شورای حل‌و‌عقد: نماد تبلور ارادۀ آزاد مردم افغانستان در تعیین زعامت سیاسی. بحث مشروعیت یکی از مباحث کلانی است که نظام های سیاسی با برخورداری از آن، عملکرد های خود را در عرصه های مختلف زندگی یک ملت صبغۀ قانونی داده و امر و نهی آن ها نزد مردم قابلیت


Top