آرشیو تگ : صادرات

صادرات کشور ۲۸ درصد افزایش یافته است

صادرات کشور ۲۸ درصد افزایش یافته است

در شش ماه گذشته ۲۸ درصد صادرات کشور افزایش یافته است. پس از گذشت بیشتر از یک و نیم دهه تلاش، افغانستان بالاخره توانست سال روان خورشیدی عضویت سازمان تجارت جهانی را بدست آورد. این عضویت دومین توافق‌نامه بزرگ اقتصادی برای حکومت است که بعد از پروژه تاپی امسال بدست آمده است. سند این عضویت

اتاق تجارت و صنایع وضعیت صادرات کشور را نگران کننده می خواند

مسوولان اتاق تجارت و صنایع میزان صادرات کشور به ویژه در چهار سال اخیر را نگران کننده می دانند. اتاق تجارت و صنایع با توجه به اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی کشور، دومین نشست ملی صادرات را در کابل راه اندازی کرده است. اشتراک کنندگان این نشست حمایت دولت برای توسعه سرمایه گزاری


Top