آرشیو تگ : شورای عالی صلح

تاکید ریس جمهورغنی به رهبری و مالکیت روند صلح ازسوی افغانها

تاکید ریس جمهورغنی به رهبری و مالکیت روند صلح ازسوی افغانها

رییس جمهورغنی می گوید که برگزاری جرگه مشورتی صلح از بهر این تدویر شده که برای دولت چارچوب مذاکره با طالبان را تعیین کند. آقای غنی می گوید که حکومت در روند گفتگوهای صلح سردرگم حرکت نمی کند و رهبری و مالکیت روند صلح به مردم افغانستان تعلق دارد. سرانجام لویه جرگه مشورتی صلح روز

نگرانی شورای عالی صلح از ابهامات در روند گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می گوید که هنوزهم موارد پنهان در پیوند به روند پیشبرد گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان وجود دارد. اخیرا زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در پیوند به چگونگی روند پیشبرد گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و آمریکا به سران حکومت و شماری از چهره های سیاسی

شورای عالی صلح خواهان اشتراک طالبان در لوی جرگه مشورتی صلح شد

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می‌ گوید که بحث ‌ها درباره اشتراک نمایند‌گان طالبان در لوی جرگه مشورتی صلح ادامه دارد. محمد عمر داوودزی می گوید که مانعی در برابر اشتراک نمایندگان گروه طالبان در این نشست وجود ندارد. محمد عمر داوودزی رییس دبیرخانه شورای عالی صلح و مسوول کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح

داوود زی: حکومت افغانستان در مورد خروج نیروهای خارجی تصمیم می گیرد

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح با تاکید بر این که نیروهای خارجی براساس موافقتنامه امنیتی با حکومت افغانستان در کشور حضور دارند می گوید که تنها حکومت می ‌تواند در مورد خروج آنان تصمیم بگیرد. عمر داودزی رییس دبیرخانه شورای عالی صلح در مراسمی گرامیداشت از هشتم مارچ روز جهانی زن در کابل گفت که

داوودزی خواهان حفظ دستاوردهای هفده سال اخیر در گفتگوهای صلح شد

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح دیروز در نشست گروه بین المللی تماس در لندن گفته است در مورد حفظ دستاوردهای چند سال اخیر در افغانستان باید احتیاط شود. در این نشست نمایندگان بیست و شش کشور جهان شرکت داشته اند. عمر داودزی و ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه به نمایندگی از افغانستان در این

شورای عالی صلح از احتمال همکاری جماعت اسلامی پاکستان در روند صلح خبر داد

شورای عالی صلح می گوید که مولوی سراج الحق رهبر جماعت اسلامی پاکستان وعده کرده است که طالبان را به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان تشویق کند. محمدعمر داوودزی، نماینده ویژه رییس ‌جمهور غنی در امور منطقه ‌ای برای اجماع صلح و رییس دبیرخانه شورای عالی صلح روز سه شنبه هفته گذشته وارد اسلام آباد

خلیلی: شورای عالی صلح از هر اقدام برای رسیدن به صلح حمایت می کند

رییس شورای عالی صلح می گوید که مالک اصلی تامین صلح در کشور حکومت است و از هر تلاشی که منجر به تامین صلح شود، استقبال می کند. کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح می گوید که طی یک سال گذشته این شورا در پیوند به صلح کشور، اقدام هایی را انجام داده است. رییس

شورای عالی صلح: نشست صلح مسکو به نفع طالبان بود

معاون شورای عالی صلح می گوید که اگر نشست دیگری در پیوند به صلح در مسکو برگزار شود، این شورا در آن شرکت نخواهد کرد. انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان، نشست صلح مسکو را به بررسی گرفت. عطاالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح می گوید که موضع گیری دیگر کشورها در این نشست به نفع گروه

شورای عالی صلح: کارهای پاکستان در پیوند به صلح افغانستان نمایشی است

شورای عالی صلح کارهای پاکستان در پیوند به چگونگی تامین صلح در افغانستان را نمایشی می خواند. سخنگوی این شورا می گوید که پاکستان یکی از اخلال گران روند صلح افغانستان است. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح طی نشست خبری در کابل، عملکرد پاکستان در ارتباط به تامین صلح در افغانستان را نمایشی

جنگ، مذاکره و انتخابات

وحید مژده شنبه هفتۀ گذشته افغانستان شاهد انتخابات پارلمانی بود که به دلیل مشکلات ناشی از سوء مدیریت برگزار کننده گانش، به روز بعد کشیده شد. انتخاباتی که با سه سال تاخیر برگزار شد، باید بهتر از این مدیریت می شد. بعضی از سایت های رای گیری با تاخیر چندین ساعته باز شدند، تعدادی در


Top