آرشیو تگ : شهادت

از هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور در دانشگاه کابل گرامیداشت شد

از هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور در دانشگاه کابل گرامیداشت شد

از هفته شهید و هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور– شهید احمد شاه مسعود طی همایشی در دانشگاه کابل گرامیداشت شد. رییس دانشگاه کابل با ستایش از کارنامه های شهید مسعود در دوره جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان می گوید که استادان و دانشجویان دانشگاه ها، باید با برگزاری سمینارهای علمی و تحقیقی ازهفته

نکوهش به شهادت رسیدن هفت مسافر از سوی باشندگان غزنی

صدها تن ازباشندگان ولایت غزنی برای تقبیح رویداد خونین ولایت زابل، تظاهرات کردند. آنان خواستاد تأمین عدالت اند و می گویند که عاملان این رویداد باید شناسایی و مجازات شوند. محمد امان حمیم که در میان تظاهرکنندگان صحبت می کرد، گفت تلاش ها جریان دارد تا راه های مواصلات ولسوالی های این ولایت تامین امنیت


Top