آرشیو تگ : شبکه زنان افغان

تلاش شبکه زنان افغان به هدف محو خشونت علیه زنان در کشور

تلاش شبکه زنان افغان به هدف محو خشونت علیه زنان در کشور

شبکه حمایت زنان افغان همایشی را به هدف پیوستن به قیام جهانی محو خشونت در برابر بانوان، در کابل برگزار کرد. رییس اجرایی این نهاد می گوید که تلاش دارند با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی میزان خشونت ها در برابر بانوان را کاهش دهند. شبکه زنان افغان همایشی را به هدف پیوستن به

شبکه زنان افغان: زنان هنوزهم به حقوق اساسی خود دسترسی ندارند

شبکه زنان افغان می گوید که با وجود پیشرفت ها در هفده سال پسین، زنان هنوزهم به حقوق اساسی خود دسترسی ندارند. مسوولان این نهاد می گویند با وجود افزایش سهم زنان در حکومت وحدت ملی، هنوزهم سهم آنان در حکومتداری محلی ناچیز است. شبکه زنان افغان به مناسبت هفدهمین سالگرد قطعنامه شورای امنیت سازمان


Top