آرشیو تگ : سیما سمر

سمر: زنان در نهادهای دولتی و امنیتی مصونیت ندارند

سمر: زنان در نهادهای دولتی و امنیتی مصونیت ندارند

کمیسیون مستقل حقوق بشر از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان در کشور گرامیداشت کرد. سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر می گوید که هم اکنون زنان در نهاد های امنیتی مصونیت ندارند. رییس کمیسیون حقوق بشر از آزارو اذیت زنان در نهادهای دولتی و امینتی نگرانی می کند. بانو سمر می گوید که زنان

سیما سمر: آزمایش بکارت خلاف ارزش های انسانی است

نهاد حمایت کننده زنان افغانستان در همکاری با کمیسیون حقوق بشر نشستی را به هدف تامین عدالت برای متضررین معاینات اجباری نسایی در کابل برگزار کرد. مسوولان این نهاد می گویند که اجرای معاینات نسایی از سوی شماری از خانواده ها روش سنتی بوده و این کار اساس طبی و علمی ندارد. نهاد حمایت کننده

سمر: فساد اداری یکی از عوامل منازعات مسلحانه است

کمیسیون حقوق بشر می گوید که فساد در ارگان های دولتی سبب افزایش منازعات مسلحانه در کشور شده است. هرچند حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد و حکومتداری خوب را در اولویت کاری خود می داند و در این بخش، برعلاوه ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و جرایم سنگین، راهبرد ملی مبارزه

سیما سمر: زنان پلیس در وزارت داخله مورد خشونت قرار می گیرند

کمیسیون حقوق بشر از افزایش خشونت ها علیه زنان در ارگان های امنیتی به ویژه وزارت امور داخله نگرانی می کند. رییس این کمیسیون از مسوولان وزارت امور داخله می خواهد که جلو خشونت علیه زنان پلیس در این وزارت را بگیرند. مهم ترین عاملی که می تواند به امنیت یک جامعه کمک کند، ایجاد

سیما سمر: به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر بر پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات در کشور تاکید می کند. تبعیض جنسیتی در کشور همواره از مسایل پر جنجال در محافل سیاسی و غیر سیاسی بوده است. سیماسمر رییس کمیسیون حقوق بشر نا برابری های جنسیتی را ناشی از رسم های ناپسند در کشور می داند و می


Top