آرشیو تگ : سنگ مرمر

انجام توافق شفاهی به هدف صادر کردن سنگ مرمر هرات به ترکمنستان

انجام توافق شفاهی به هدف صادر کردن سنگ مرمر هرات به ترکمنستان

ریاست اتاق تجارت و صنایع هرات از “توافق شفاهی” با ترکمنستان که هدف آن صدور پنجصد هزار متر مکعب سنگ مرمر به این کشور است، خبر می دهد. عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، شهر مرمرین لقب گرفته و این کشور مایل است در پروژه‌ های ساختمانی خود به طور گسترده از سنگ مرمر استفاده کند. در


Top