آرشیو تگ : سفارت افغانستان در پاکستان

سفارت افغانستان در پاکستان: با مهاجران افغاستان کمک صورت می گیرد

سفارت افغانستان در پاکستان: با مهاجران افغاستان کمک صورت می گیرد

شماری از دیپلومات‎ های غربی و نهادهای کمک رسان تعهد کرده اند که با مهاجران افغانستان در پاکستان کمک خواهند کرد. این در حالیست که دیروز نشستی با اشتراک عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان و شماری از سفیران کشورهای غربی در باره تمدید اقامت مهاجران افغانستان برگزار شده بود. زردشت شمس کاردار سفارت افغانستان


Top