آرشیو تگ : سرنوشت

دولت افغانستان و کاروان صلح؛ در رو به رویی با چراغ های سبز و سرخ

دولت افغانستان و کاروان صلح؛ در رو به رویی با چراغ های سبز و سرخ

جاده ی پر ازدهام جنگ و صلح افغانستان و تناقض میان تیره گی ها و روشنایی هایش، هنوز سامانه نیافته است. گروه هماهنگی چهارجانبه در برایند کارش پس از نشست چهارم، نیمه ی نخست ماه روان میلادی را زمان قطعی آغاز گفت و گوهای رو در روی دولت افغانستان با مخالفانش تعیین کرده بود. این

آغاز به کار پارلمان کشور و مسوولیت نماینده گان

مجلسین شورای ملی کشور دی روز یک شنبه در حالی به کارشان آغاز کردند که روز گذشته اش، معاون سخنگوی ریاست جمهوری اعلان کرد، رییس جمهور پس از رای زنی با اعضای مجلس نماینده گان و مجلس سنای کشور، فرمان تقنینی آوردن اصلاحات انتخاباتی را توشیح کرد. مجلس نماینده گان خلاف پیشبینی قانون اساسی وارد

توشیح فرمان تقنینی برای آوردن اصلاحات انتخاباتی

رییس جمهور غنی فرمان تقنینی را امضا کرد که بر بنیاد آن اصلاحات در نظام انتخاباتی آورده خواهد شد. رییس جمهور غنی، پس از رای زنی با شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس سنا و نماینده‌گان، این فرمان را امضا کرده است. انتظار می رود پس از امضا این فرمان کمیته گزینش کارش را آغاز کند.

سرنوشت مکتوم گفت‎گوهای صلح با رهبری جدید شورای صلح

پیر سید احمد گیلانی رییس این نهاد می‌گوید، جنگ با طالبان جایز نیست. آیا انتظار ما از آمدن صلح در افغانستان و دل خوشی از تقویت بنیادهای این روند، بی معنا و تهی است؟ قرار است نخستین دور مستقیم گفت وگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در دهم ماه مارچ در اسلام آباد برگزار

افغانستان و چین کمیته ی مشترک کاری ایجاد می کنند

رییس ستاد ارتش چین در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل آمده و با رییس جمهور و دیگر مقام های نظامی- سیاسی افغانستان دیدار و گفت وگو کرد. این سفر بلند پایه ترین مقام چینایی به افغانستان است. در این دیدار رییس ستاد ارتش چین، وعده کمک یک ملیون دالری در بخش نظامی

برایند انتخابات ایران و خوش بینی ها از برنده گی میانه روها

نتایج انتخابات آدینه روز در ایران نشان می‌دهد که رییس‌جمهور حسن روحانی و هم‌پیمان اصلاح‌طلبش، موفق به مهار بخش گستردۀ مجلس خبره‌گان این کشور شدند. حسن روحانی رییس جمهور کنونی و اکبرهاشمی رفسنجانی از روسای میانه‌رو پیشین، هردو در کنار هم‌پیمانان‌شان ۵۰کرسی را در این مجلس از آن خود ساختند که به‌این‌سامان، ۵۹ درصد تمامی


Top