سخنگوی فرماندهی پولیس بایگانی - شبکه تلویزیون نور
رییس خدمات اداری ادارۀ ملی احصاییه و معلومات در کابل کشته شد ۱۸ حمل ۱۴۰۰

رییس خدمات اداری ادارۀ ملی احصاییه و معلومات در کابل کشته شد

اسماعیل، رییس خدمات اداری اداره ملی احصاییه و معلومات از سوی افراد ناشناس در مربوطات ولسوالی پغمان کابل کشته شده است. فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفته است که این رویداد ساعت شش و سی صبح امروز در ساحه تانک تیل قلعه ‌وزیر از مربوطات ولسوالی پغمان رخ داده است. سخنگوی پولیس کابل گفته است […]

یک منسوب پولیس ملی در پی یک انفجار زخم برداشته است ۰۴ حمل ۱۴۰۰

یک منسوب پولیس ملی در پی یک انفجار زخم برداشته است

پولیس کابل می‌گوید که حوالی ساعت نه صبح امروز انفجاری در ساحه‌ باغ داوود ولسوالی پغمان رخ داده است. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل گفته است که یک عراده موتر نوع رنجر هدف انفجار ماین کنارجاده ‌ای قرار گرفته است. به گفته‌ وی، در این رویداد یک مأمور پولیس زخمی شده است.