آرشیو تگ : سازمان تجارت جهانی

افغانستان رسما از پاکستان به سازمان تجارت جهانی شکایت می کند

افغانستان رسما از پاکستان به سازمان تجارت جهانی شکایت می کند

افغانستان رسما به سازمان تجارت جهانی از پاکستان شکایت می کند. معین وزارت تجارت و صنایع می گوید که حکومت افغانستان در حال جمع آوری اسناد به هدف شکایت از پاکستان به سازمان تجارت جهانی است. به دنبال حمله انتحاری بر یک زیارت در ایالت سند پاکستان، مقام‌های این کشور حدود ده روز پیش، دروازه‌های

افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شده است

مسوولان وزارت تجارت گویند که افغانستان هم اکنون تمام معیار های لازم را به هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده کرده است و با پیوستن به سازمان تجارت جهانی می تواند به مشکلات بازرگانی و ترانزیتی اش با کشورهای منطقه پایان دهد. سخنگوی این وزارت می گوید که در آینده نزدیک بسته ای تکمیلی


Top