آرشیو تگ : روستا

چهل و هفت درصد روستا نشینان به راه های مواصلاتی دسترسی ندارند

چهل و هفت درصد روستا نشینان به راه های مواصلاتی دسترسی ندارند

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که هنوزهم ۴۷ درصد شهروندان که در روستاهای دور زندگی می کنند به راه های مواصلاتی دسترسی ندارند. بیش از یک دهه می شود که جامعه جهانی در بخش های مختلف به ویژه سرک سازی در افغانستان هزینه های هنگفتی کرده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا


Top