آرشیو تگ : روز معلم

بنیاد شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور از روز معلم گرامیداشت کرد

بنیاد شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور از روز معلم گرامیداشت کرد

بنیاد شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور از روز معلم گرامیداشت کرد. رییس بنیاد شهید مسعود با انتقاد از عملکرد حکومت در بخش آموزش و پرورش می گوید که یگانه راه تامین ثبات و نجات افغانستان، سرمایه گزاری روی نظام آموزشی کشور است. به پاس ارج گزاری به آموزگاران و آموزش و پرورش در

از روز جهانی معلم در کابل بزرگداشت شد

از روز جهانی معلم طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. معین سواد آموزی وزارت معارف با ستایش از مقام معلم می گوید که هنوزهم در راستای ارتقای ظرفیت آموزگاران و حقوق آنان کم توجهی می شود. شماری از نهاد ها طی همایشی از روز جهانی معلم در کابل بزرگداشت کردند. مسوولان این نهاد ها باستایش


Top