آرشیو تگ : روز جهانی مصوونیت انترنت برای کودکان

از روز جهانی مصوونیت انترنت برای کودکان در کابل تجلیل شد

از روز جهانی مصوونیت انترنت برای کودکان در کابل تجلیل شد

استفاده از انترنت در کشور در سال های اخیر نسبتا گسترده شده است. هم اکنون در کنار چندین شرکت انترنتی، شرکت های مخابراتی نیز خدمات انترنتی ارایه می کنند. استفاده از انترنت برای دسترسی به مطالب به روز شده مهم خوانده می شود. اما استفاده از انترنت با برخی از مشکلات نیز همراه است. به


Top